بازپرس جنايی تهران: در صورت کوتاهی

تعقيب قضايی مسئولان فدراسيون کوهنوردی !

با وقوع يک حادثه در ارتفاعات تهران ، ۳ كوه نورد جان خود را از دست دادند و تحقيقات قضايی در اين زمينه آغاز شد . نيما قباد و علی صادقی هنگام صعود در ارتفاعات صخره ای كوه های شمال تهران ، به علت سقوط و در همان دقايق اوليه جان می سپارند و در اثر اصابت سنگی كه هنگام سقوط آنان رها شده بود ، كوه نورد ديگری نيز به نام حضرتی به شدت مجروح می شود كه به علت شدت جراحات وارده ، اين كوه نورد نيز جان خود را از دست داد .

با گزارش موضوع حادثه به بازپرس شعبه دوم دادسرای جنايی تهران، وی دستور قضايی لازم را در اين خصوص صادر كرد . بازپرس اصغرزاده در باره اين حادثه گفت : با وجود آنكه هر روز شمار زيادی از مردم برای استفاده از فضای كوهستان به اين محل عزيمت می كنند اما متاسفانه هيچ امكاناتی برای پيشگيری از سوانح اين چنينی وجود ندارد و شايد پس از دهها تماس ، سرانجام موفق شديم يك بالگرد برای اعزام مجروح به بيمارستان فراهم كنيم . او افزود : فدراسيون كوه نوردی كه بايد وظايف آن تعريف شود ، هيچ حضوری در كوهستان ندارد و به عبارتی هيـــــچ مسئوليتی را در اين گــــــونه حوادث نمی پذيرد ... بازپرس شعبه دوم در ادامه گفت : در حال حاضر چندين فروند بالگرد در اختيار نيروهای امدادی و انتظامی است و هنوز برای من به عنوان بازپرس ويژه قتل ، كاربرد اين تجهيزات مشخص نشده است . آيا از اين بالگردها نبايد برای كمك به مردم و حادثه ديدگان استفاده شود ؟ بازپرس جنايی تاكيد كرد : دستور تحقيقات ويژه در اين خصوص صادر شده است و در صورتی كه مشخص شود مسئولان فدراسيون كوه نوردی يا امدادی در اين حادثه كوتاهی كرده باشند ، مظابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد .

روزنامه جام جم  ۲۹/۳/۸۴

 

کلاغ ها ...

دردی آشنا ، رنجی كهنه !

برای آگاهی اين جناب بازپرس شعبه دوم دادسرای جنايی تهران بايد عرض كنيم : در كوه نوردی ايران هر ساله ده ها و ده ها نفر از بهترين جوانان و ورزشكاران اين سرزمين، جان خود را در اثر حوادثی كه ريشه در عقب ماندگی های علمی ، فنی و فرهنگی اين ورزش و همچنين فقدان تشكيلاتی منسجم و پايدار در امر امداد و نجات كوهستان دارد ، از دســـت می دهند و هنوز صادق آقاجانی مسئول فعلی فدراسيون ـ  و دارای سابقه ي بيش از بيست سال حاكميت حريصانه(!) بر آن ـ حاضر نشده است حتی برای يك بار ، كوچكترين نقش و مسئوليتی را برای خود و نيروهای گوش به فرمان و تحت امرش بپذيرد . 

اين عدم احساس مسئوليت و فرار از پاسخ گويی ، اين توهم اقتدارطلبانه در رييس فدراسيون  ، برای كليه ی دست اندركاران و افكار عمومی جامعه كوه نوردی ايران ، رنجی كهنه و دردی آشنا محسوب می شود . با توجه به شرايـــط جامعه ای كه در آن زندگی می كنيم ، كامــــلا می دانيم كه راز معمای بيش از بيست سال حاكميت حريصانه و بدون خدشه ی صادق آقاجانی بر فدراسيون كوه نوردی را بايد در حمايت و پشتيبانی يكی از جناح های ساختار قدرت و همچنين عملكرد خستگی ناپذير او در راستای تحقــــــق اهـــــداف ايدئولوژيک ـ سيـــاسی اين جناح ، جست و جو كنيم . فكر می كنيد برای صادق آقاجانی و هم فكرانش در فدراسيون ، مرگ سالانه ي دهها  احسان يوسفی ها ، سحر قهرمانی ها ،  ليلامظاهری ها ، نيما قباد ها و علی صادقی ها و جواد حضرتی ها و ... چه اهميتی دارد ؟ مسائل و معضلات و حوادث كوه نوردی ايران برايشان چه اهميتی دارد و چه ميزان نقش و مسئوليت برای خود قائل هستند ؟

پاسخ آماده و از فرط تكرار نخ نما شده ي صادق آقاجانی و هم فكرانش برای مصائب ، بحران ها و عقب ماندگی های اين ورزش در كشورمان در يك كلام خلاصه می شود : بودجه نداريم !! اما وقتی پای تحقق اهداف ايدئولوژيک و سياسی و بازی های تبليغاتی آن جناح پشتيبان در ساختار قدرت در ميان باشد ، ديگر نه ضعف بنيان های آموزشی و علمی اين ورزش و حوادث بی شمار و هميشگی ناشی از آن مطرح است و نه فقدان خجالت آور و ننگين يك سيستم موثر و مفيد امداد و نجات كوهستان ( مانند آنچه در آلپ و اغلب كشورهای اروپايی وجود دارد )  و می توان ميليون ها و ميليون ها تومان را برای انجام صعودی برون مرزی و حركتی تكراری و  ـ با توجه به معيارهای كوه نوردی جدی در جهان ـ  بی ارزش ، هزينه نمود .

جناب بازپرس ! از تعقيب قضايی مسئولان فــــــــدراسيون كوه نوردی ، برای روشن شدن نقش و مسئوليت اين تشكــــــيلات در قبال حوادث و بحــــــران های موجود كوه نوردی ايران ، حمايت می كنيم .

 

.................................................................................

پی نوشت :

اين وبلاگ در مقابل حماسه سازی و هياهوی تبليغاتی صعود اخير تيم فدراسيون به قله اورست ، همچنان بر مواضع و ديدگاه های انتقادی خود پافشاری دارد و با توجه به معيارهای كوه نوردی جدی در جهان ، اين صعود را حركــــتی فاقد فكر و خلاقيت ، تكراری و بی ارزش می داند . 

با تجربه و تشخيصی كه من از كوهنوردی دارم ، اين كار كوهنوردی نيست . چند هزار متر طناب ثابت آماده كردن و نردبان های آلومينيومی به هم متصل شده روی شكاف های يخی گذاشتن و پا در جای پای راهنما نهادن ... بدون اينكه خود راهگشا بودن و قريحه و استعدادی نشان دادن ، هيچ است ! ( ادموند هيلاری  ـ كوه ۳۲ )

پس از صعودهای آنچنانی به اورست گفتند : ما می توانيم اورست را آنگونه آماده بالا رفتن كنيم كه نه تنها سه نفر بلكه ۵۰ نفر را در يكبار به آن اوج برسانيم . در اين برنامه ها ، نردبان ها و طناب های ثابت در راه صعود برقرار كردند ، مكان هايی برای ذخيره كردن بطری های اكسيژن و يک مسير کوبيده شده را که نياز به مهارت های کوهنوردی ندارد تا قله آماده ساختند . امروز ديگر صعود به اورست مانند آن شده است که بليطی برای هواخوری و حمام آفتاب در مديترانه تهيه شود همراه با پانسيون کامل ، ضمانت و بيمه سفر و جوش و خروش و سرگرمی های اينگونه سفرها ... كه همه اينها چيزی نيست جز به تباهی كشانيدن كوهنوردی ! ( مسنر ـ كوه ۳۴ )

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


پيام به خانواده محمد اوراز

مصطفی معين کانديدای رياست جمهوری در انتخابات ۲۷ خرداد ۸۴ ، طی نامه ای به خانواده محمد اوراز ، ضمن ابراز تاسف از عدم حضور خود در مزار اين كوه نورد برجسته ی كشورمان ، آورده است :

... بسيار متاسفم كه فرصت اندك باقيمانده تا روز سرنوشت ساز ۲۷ خرداد كه ناشی از رفتار شورای نگهبان اقتدار بود ، مرا از شوق ديدن سرزمين مردان تسخير كننده بام دنيا محروم ساخت . چه مايه دوست می داشتم ، تا با حضور بر مزار پهلوان خستگی ناپذير ايران محمد اوراز ، كه نامش با صلابت و اراده ای آهنين برای برافراشتن پرچم مقدس كشورمان بر بلندترين قلل دنيا عجين است ، سلامی گرم عرض كنم .اما افسوس كه اين سعادت نصيبم نشد . هر چند كه عملكرد ، رفتار و اراده بزرگ مرد شهر شما مبنی بر ايستادگی ، استقامت و صلابت برای رسيدن به هدف مقدس اعتلای نام ايران الگوی همه ماست و با همين درس آموزی است كه تمام تلاش خود را برای اعتلای دوباره نام ايران و تشكيل دولتی اصلاح طلب ، مقتدر و كارآمد برای رفع تبعيض ها و اقامه عدالت به كار خواهيم بست تا پرچمی كه اوراز در اورست برافراشت ، مغرور از حضور مردم شريف ايران در صحنه انتخاب و تعيين سرنوشت به اهتزاز درآيد .

روزنامه اقبال ( سه شنبه ۲۴/۳/۸۴ )

 

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


در ستایش کوه نوردی مستقل در ایران !

وبلاگ نوپتسه در انتهای یادداشت روز شنبه ۲۱/خرداد/۸۴ ، خبر بسیار جالب و هیجان انگیزی را در رابطه با اجرای برنامه ای نو و دشوار در قله ی برودپیک (۸۰۴۷ متر ) منتشر نمود :

هم اکنون رامین شجاعی صعود دیگری رو آغاز کرده. او که سابقه درخشانی در انجام کارهای نو و فنی در گروه آرش دارد و نیز دارای سابقه صعود به راکاپوشی (7788 متر؛ تیم اعزامی گروه آرش) و خان تنگری (7010 متر؛ تیم اعزامی فدراسیون) است؛ عازم قره قوروم است تا به همراه کاظم فریدیان (عضو کلوپ دماوند) و یک تیم فرانسوی مسیری جدید بر روی برودپیک 8047 متری باز کنند. تلاشی که که میتونه مشوقی باشه برای گرایش کوهنوردان ایرانی به انجام کار های مستقل و فعالیت در مسیر های جدید و بکرتر و نه صرفاً قدم گذاشتن در جای پای دیگران.
برای رامین و کاظم از صمیم قلب آرزوی سلامتی و موفقیت دارم...

وبلاگ نوپتسه

 

کلاغ ها : این برنامه می تواند گامی بلند در جهت اعتلای کوه نوردی مستقل در ایران باشد . حمایت و پشتیبانی همه جانبه از حرکت قابل ستایش و تحسین برانگیز رامین شجاعی و کاظم فریدیان  ، وظیفه ی اساسی فدراسیون  و همه ی تشکل های کوه نوردی و کلیه ی افراد موثر در این ورزش می باشد . برای رامین و کاظم عزیز از صمیم قلب آرزوی موفقیت می کنیم .

................................................................................

بازگشت تیم اورست !

بنا بر اعـــــلام وبلاگ کـــــوه نوشـــــت ، متعلق به حسین رضایــــــی مسئول روابـــــط عمومی فدراسیون کوه نوردی  ، اعضــــای تیم مخــــــتلط کــــوه نوردان دولتی ایران روز دوشنبه ۲۳/۳/۸۴ ساعت ۳۰/۱۶ از طریق فرودگاه امام خمینی به کشور بازخواهند گشت . هم چنین وبلاگ کوه نوشت در یادداشتی دیگر ، خبر آسیب دیدگی لیلا بهرامی ( از اعضای تیم اعزامی فدراسیون ) به دلیل شرایط ارتفاع در منطقه اورست و بازگشت جداگانه ی او را به همراه پزشک تیم ، منتشر کرده است .

.................................................................................

تاخیر های نا گزیر !

فرشید فاریابی یکی از جدی ترین و پیگیر ترین منتقدان و کارشناسان مسائل کوه نوردی ایران و نویسنده ی فعال ترین وبلاگ کوه نوردی ـ سرود کوهستان ـ  طی یادداشتی اعلام نموده است که به روز رسانی مطالب وبلاگش تا پایان خرداد  با تاخیر انجام خواهد شد .

کلاغ ها : البته فکر نکنید یادداشت کوتاه فرشید فاریابی ارتباطی با جریان انتخابات ریاست جمهوری در ایران دارد . اصـــــلا اینطور نیست !! بنا به حدس و گمان کلاغ ها ، وبــــــلاگ دوست داشتنی فرشید فاریابی ، دقیقا بعد از ۲۷/۳/۸۴  مجددا فعال خواهد شد !

 

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


.

.

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


صعودکنندگان:

اسامی نفرات صعود کننده به قله اورست ، صبح امروز توسط گروه ورزشی روزنامه ی اقبال و به نقل از سايت اورست نيوز منتشر شد : در تيم ده نفره ی اول ، فرخنده صادق و لاله كشاورز نخستين زنان ايرانی محسوب می شوند كه توانسته اند بر بام جهان دست يابند . صعود اين دو بانوی ايرانی با همراهی و كمك ۸ كوهنورد مرد انجام گرفته است . ۴ شرپای محلي و ۴ كوهنورد مرد ايرانی بنام های : اقبال افلاكی ، محمد شعاعی ، عظيم قيچی ساز و رضا بهادرانی . در تيم دوم نيز اسامی دو كوهنورد مرد ايرانی به چشم می خورد : رضا زارعی و جلال چشمه قصابانی .  

روزنامه ی اقبال  ـ چهارشنبه ۱۱/۳/۸۴

 

.........................................................................................................................

در حاشيه ی تبليغات انتخاباتی كانديداهای رياست جمهوری ايران (پلاكارد قاليباف)

توضيح ضروری : باور كنيد پرواز دست جمعی اين مرغان مهاجر و بازگشت شان به همان مناطق سردسير در سيبری شمالی ، كوچكترين ربطی به اعلام كانديداتوری قاليباف ( رييس سابق پليس) ندارد!!!

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


آخرين خبر ...

امروز  ـ دوشنبه ۹/۳/۸۴ ـ و در ساعت ۴۵/۱۱ ، راديو پيام در بخش خبری خود ،‌ خبر صعود موفقيت آميز تيم كوه نوردان اعزامی فدراسيون كوه نوردی ايران را به قله اورست اعلام كرد . اين راديو  ، همچنين در بخش خبری ساعت ۴۵/۱۳ نيز به پخش صدای صادق آقاجانی و گزارش كوتاه و تلفني او از اين صعود اقدام كرد . به گفته آقاجانی : تعداد ۸ نفر از بانوان و مردان تيم اعزامی ، ۶ مرد و ۲ زن ـ توانستند صبح امروز در قالب دو تيم ، به قله اورست دست يابند . در وبلاگ حسين رضايی ، مسئول روابط عمومی فدراسيون كوه نوردی ايران ، آخرين خبرهای مربوط به اين صعود  آورده شده است .

كــوه نوشــت

 

كلاغ ها :

ضمن تبريك اين صعود موفقيت آميز و آرزوی بازگشت به سلامت كليه ی نفرات تيم اعزامی فدراسيون ، به نظر می رسد بعد از اين اجرای كامل و توام با پيروزی ، مسئوليت رييس و مديريت فعلی فدراسيون كوه نوردی ايران در پاسخگويی به افكار عمومی جامعه ی كوه نوردی دو چندان می باشد . پاسخگويی و احساس مسئوليت در اين زمينه ، وظيفه ی مسلم و انكار ناپذير كليه ی مديران و مسئولان می باشد ، همچنانكه پرسشگری و آگاهی ، حق ساده ، طبيعی و قانونی همه ی ما . به نظر اين وبلاگ : مسايل ، حواشی و تبليغات اين صعود ـ كه به يقين بعد از خبر صعود موفقيت آميز به اوج خود خواهد رسيد ـ نمی تواند كوچك ترين خدشه ای و ترديدی ، نه نسبت به آن وظيفه و نه نسبت به اين حق ، در جامعه ی كوه نوردی ايران ايجاد نمايد . اين وبلاگ همچنان بر مواضع و ديدگاه های انتقادی خود از مديريت فعلی فدراسيون كوه نوردی ايران ، پافشاری دارد . پرونده ی بسته نشده ی حادثه ی گاشربروم ، دلايل و معيارهای انتخاب اعضای تيم اعزامی بانوان ،  عدم رشد و توسعه ی علمی و فنی و فرهنگی اين ورزش در ايران و آگاهی نسبت به رابطه ی خط مشی و سياست صعود های برون مرزی فدراسيون با اين عدم رشد و عقب افتادگی و ... پرسش های تا كنون بی پاسخ مانده ی اين وبلاگ از مديريت فعلی فدراسيون كوه نوردی ايران است . اين وبلاگ ، نتوانسته و نمی تواند بر كشته شدن سالانه ده ها و ده ها نفر از بهترين جوانان اين سرزمين  ، احسان يوسفی ها  و ســحر قهرمانی ها و ليلا مظاهری ها و ... كه به دليل عدم رشد و توسعه ی علمی و فنی و فرهنگی اين ورزش صورت می گيرد ، چشم بر هم نهد و سكوت كند . نتوانسته و نمی تواند . همين .

    

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


گزارشی از روزنامه ی انگليسی زبان هندو

زنان كوهنورد ايراني براي صعود به اورست در نپال آماده مي‌شوند

تهران IranSports.Net_ يك روزنامه چاپ هند، با ذكر"آمادگي زنان كوهنورد ايراني براي صعود به قله"اورست" توجه مردم نپال را جلب كرده"، نوشت: اين گروه كوهنورد، قصد كنار گذاردن روسري و بر سر نهادن كلاه كوهنوردي ندارد. به گزارش روز جمعه روزنامه انگليسي زبان "هندو"، سرپرستي اين گروه هفت نفره از كوهنوردان ايراني را در صعودي خطرناك به مرتفع‌ترين قله جهان "فرخنده صادق" و "ليلا بهرامي" بر عهده دارند. هندو،افزود: اين دو از كوهنوردان باسابقه‌اند كه ارتفاعات ‪ ۷۱۶۱‬متري با شيب تند "پوموري" را درسال ‪ ۲۰۰۱‬ميلادي در هشت كيلومتري اورست فتح كردند. اين روزنامه هندي به نقل از "ليلا بهرامي"، عنوان كرد كه به عنوان يك كوهنورد خواستار صعود بوده و مي‌تواند قله اورست را فتح كند و به عنوان يك زن مسلمان ايراني نيز بسيار علاقه‌مند به فتح هيماليا است. وي افزود: متاسفانه مردم جهان با ناآگاهي محدود خود ديد ناقصي نسبت به زنان مسلمان دارند و صعود اين گروه به قله اورست ثابت‌كننده اين حقيقت انكار ناپذير است كه اسلام محدوديتي براي زنان ايجاد نكرده است. ليلا بهرامي سپس گفت كه روسري بخشي از زندگي زنان ايراني است و لزومي در تغيير يا كنار گذاشتن آن نيست و پوشيدن آن مانع از صعود به اورست يا قله كوه ديگري نيست. به نوشته هندو، "فرخنده صادق" نيز اورست رااز نظر تكنيكي پيچيده ندانست و تنها آن را از نظر ارتفاع مهم خواند. وي گفت كه اگر چه تاكنون به چنين ارتفاع عظيمي صعود نكرده، اما ‪ ۹۵‬درصد مطمئن است كه قله اورست را فتح مي‌كند. اين هفت كوهنورد ايراني، در گروه سني ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۶‬سال هستند و قله‌هاي متفاوتي را در ايران زير پا گذاشته‌اند. هندو مي‌نويسد: اين تيم از ميان ‪ ۶۹‬متقاضي پس از انجام مراحل آزمايشي مختلف چون صعود از آبشار يخي رودبار قصران در حوالي تهران،توسط فدراسيون كوهنوردي ايران انتخاب شده‌اند. به گزارش روزنامه هندو، اگر چه در سالهاي اخير زنان بيشتري به ورزش كوهنوردي روي آورده‌اند، اما حضور كوهنوردان زن هنوز هم يك استثنا بشمار مي‌رود. اين روزنامه افزود: در مقايسه با يك هزار و ‪ ۴۸۵‬مرد صعود كرده به اورست تنها ‪ ۱۰۰‬زن موفق به فتح اورست شده‌اند كه هيچيك از اين زنان مسلمان نبوده‌اند و اين گروه ايراني اولين گروه زنان مسلمان كوهنورد است كه قصد فتح اورست ‪ ۸۸۴۸‬متري را دارد. "ادموند هيلاري" از زلاند نو و "شرپا تنزينگ نورگاي" نپالي اولين  كوهنوردي بودند كه در ‪ ۲۹‬ماه مه ‪ ۱۹۵۳‬ميلادي موفق به فتح اورست شدند. اما صعود بعدي زنان به‌اورست ‪ ۲۲‬سال بعد در سال ‪ ۱۹۷۵‬ميلادي توسط "جونكو تابه" ژاپني به وقوع پيوست. روزنامه هندي با ذكر اين آمار كه از سال ‪ ۱۹۲۲‬تا‪ ۲۰۰۱‬ميلادي در حدود ‪۱۹۰‬ كوهنورد جان خود را در راه صعود به اورست از دست داده‌اند، عنوان كرد كه صعود به اين قله آن چنان هم ساده و بي‌خطر نيست.

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


.

ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول ... زین هواهای عفن زین آب های ناگوار

( جمال الدین اصفهانی ـ قرن ششم هجری قمری )

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +


تولد دو وبلاگ جديد !

کليمانجارو نامی ست که ابوذر برای وبلاگ خود انتخاب نموده است . او در توضيح انگيزه هايش برای تولد کليمانجارو می گويد : اولش می خواستم فقط بنويسم کجاها ميرم ولی حالا ميگم که اگه کسی ميخواد بدونه که يک نفر ( که بقيه ميگن کوهنورده اونم خفن ولی خب خودش که ميدونه ... ) تو کوههايی که ميره چه چيزهايی تو کلش ميگذره ، ميتونه اينجارو بخونه . پس اگر هر لحظه كنجكاو شديد كه ابوذر ، در كوه هايی كه ميره ، چه چيزهايی در كله اش می گذره ... حتما سری به كليمانجاروی او بزنيد !

http://www.klimanjaro.blogfa.com

 

يكی از بانــــــــوان كوهنورد كرمانی هم به تازگــــی ، از امكانات وبلاگ نويــــــسی برای بيان حرف های ناتمام اش استفاده می كند . اشرف در وبلاگ حرف های ناتمام ، از انديشه ها و خاطرات خود می گويد . با كلماتی از جنس كوه و شعر و زندگی : ... دره ی هراريز . لاله های سرخ و شقايق . چشمه ای و رازی نهفته از سفر طولانی اش در دل سنگ ... حس هستی ، زندگی ، بودن . حس خوب يگانگی با اين همه ، يگانگی با آن وجود هميشگی ، حس خوب جاودانگی در كنار آن هميشه جاودان ... حرف های ناتمام اشرف ، عميق و دلنشين و جذاب است .

 

نظر سنجی !

محمد تفنگدار در وبلاگ گروه كوهنوردی مهر تهران با طرح اين  پرسش كه : با توجه به شرايط موجود و با درنظر گرفتن واقعيات حاكم بر جامعه كوهنوردی ، اگر شما رئيس فدراسيون می شديد ، چه می كرديد ؟ اقدام به نظر سنجی از وبلاگ نويسان و خوانندگان وبلاگ های كوهنوردی كرده است . اگر خود را در اين زمينه صاحب ديدگاه و نظر می دانيد ، در وبلاگ محمد تفنگدار آن را برای ديگران هم بيان كنيد .

http://mehrclup.blogspot.com

 

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۸٤
    پيام ها    +