کلاغ ها


+ ده سال پيش ... و بهمن قله ی کهار !

امير رضا امير امينی در ۲۵ شهريور ۱۳۴۴ در تهران به دنيا آمد و در سال ۱۳۷۰ با عضويت در گروه کوه نوردی دمــــــــاوند به گسترش فعاليت های کــــوه نوردی اش پـــــــرداخت و در طـــــی حـــــــدود ۵ سال بــــــرنامه هــــــای بسياری را اجرا نمــــــود . امير رضا امير امينی در ۱۲/۱۱/۷۴ بعد از صعود يک روزه و زمستانی قله ی کهار ٬ هنــــــگام بازگشت و در جريان تلاشی دشوار در توفان و مـــــــه شديد در اثر ريزش بهمن جان خــــــــود را از دست داد و با عشق پر شور و بی پايانش به کـــــــوه و کوه نوردی ٬ برای هميشه بــــــه يادها پيوست . پيـــــکر او ۱۴۰ روز بعد ٬ در ۱/۴/۱۳۷۵ يافته می شود :

 

 ... اما او را به پايين می آوردند . از دو طرف قاطر آويزان بود . با همان لباسهايی که با هم بوديم . اندکی پاره . با همان کفش ها . با همان کوله . با همان جثه . همان رضا ... هنگام بهار روانش در آبها جاری بود و خاطره اش با سبزه ها از دل زمين بيرون آمده بود ...

 

از گزارش حادثه در نشريه آوای دماوند ويژه برنامه کهار

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک