کلاغ ها


+ ناگفته های اورست(بخش دوم) : و حالا کمی تا قسمتی ابهام !!

دومين قسمت مصاحبه با اقبال افلاکی ٬ دبير کميته هيماليا نوردی فدراسيون کوه نوردی ايران ٬ با عنوان ناگفته های اورست ٬ روز سه شنبه ۲/۱۲/۸۴  در روزنامه ی همشهری منتشر گرديد . آخرين پرسش اين مصاحبه ٬ اشاره ی روشن و مستقيمی دارد به پاره ای ابهام های موجود نزد افکار عمومی  و ضرورت پاسخ گويی و روشنگری و ارائه ی گزارشی دقيق ٬ کامل و صادقانه در باره ی تمامی واقعيت های برنامه ی اورست ۸۴ . وقتی بعد از گذشت حدود ۹ ماه از تاريخ اجرای برنامه و بازگشت تيم ٬ هنوز هيچ گزارش رسمی و مشخصی از سوی مسئولين فدراسيون کوه نوردی در باره ی اين صعود ارائه نشده است ٬  بنابراين ابهام های موجود را ـ که نمود آن در سوال خبرنگار همشهری ديده می شود ـ  بايستی واقعيتی اجتناب ناپذير و حتی طبيعی قلمداد کرد . پاسخ اقبال افلاکی به اين پرسش ٬ نه تنـــــها گرهی از تناقض گويی ها و ابهــــام های موجود را نمی گشايد بلکه بيش از پيش به آن می افزايد !! در روايت های اوليه از صعود گفته شده بود حضور رضا زارعی در تيم چهار نفره ی دوم بوده است و حالا بر طبق آنچه افلاکی می گويد اولين بانوان ايرانی همراه با زارعی و قيچی ساز به قله رسيده اند !! براستی واقعيت های اين برنامه را در کجا بايد جست وجو کرد ؟ علت حذف پاره ای اخبار مربوط به اين صعود از آرشيو اخبار سايت فدراسيون چيست ؟ چرا در وبلاگ کوه نوشت ـ متعلق به حسين رضايی مسئول روابط عمومی فدراسيون کوه نوردی ــ  ديگر هيچــــــيک از پست های مربوط به خبرهای صعود و شکل صعود از آرشيو خرداد ۸۴( تاريخ های يکم تا يازدهم )  يــــــافت نمی شود ؟ چرا در کليه ی اخبار و مصاحبه های اوليه از صعود ۸ نفر سخن گفته اند و اکنون و بدون ارائه هيج توضيحی می گويند تعداد صعود کنندگان ۹ نفر بوده است ؟ حقيقت چيست ؟ آخرين پرسش اين مصاحبه و پاسخ افلاکی را با هم بخوانيم :

* گفته شده كه اين دو نفر خانم هم نتوانستند صعود را به طور كامل انجام دهند. البته بنده هيچ موضعي ندارم و فقط آنچه را كه گفته مي شود، طرح مي كنم.
- وقتي ما به قله جنوبي رسيديم با ارتفاع ۸۸۰۰ متر، خانم ها به همراه آقايان زارعي و قيچي ساز به قله جنوبي رسيده بودند و استراحت مي كردند. در قله جنوبي كپسول اكسيژن عوض مي شود و با يك كپسول جديد حركت مي كنند. در حقيقت، در اين مسير هيچ ريسكي نمي شود تا صعود قله به خطر بيافتد. در آنجا حدود حداكثر ۱۰۰ متر به قله اورست مانده بود. بنده با بي سيم تماس گرفتم و گزارش كامل براي حركت به قله را دادم. به من گفته شد كه بمانم تا انتهاي تيم هم برسد و بعد از آن حركت كنم. وقتي از قله جنوبي سرازير مي شويد دهليز را رد مي كنيد و به بام هاي هيلاري مي رسيد. در آن روز ۱۱۰ نفر هجوم آورده بودند تا قله را صعود كنند. هيلاري مكاني است كه يك نفر به سختي از آن عبور مي كند و اين تعداد در صف ايستاده بودند تا رد شوند. آقاي زارعي و قيچي ساز و خانم ها صادق و كشاورز از ما جدا شدند و رفتند در صف. زماني كه ما رسيديم با گروهي كه برمي گشتند و هجوم آورده بودند مواجه شديم و در نهايت وقتي به قله رسيدم كه خانم ها صادق و كشاورز در قله بودند و من كپسول اكسيژن را درآوردم، با بغض به آنها تبريك گفتم و صعود كامل شد.

روزنامه همشهری ۲/۱۲/۸۴

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٥ اسفند ۱۳۸٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک