کلاغ ها


+ انتشار کوه !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع و فروش چهل و دومين شماره ی فصلنامه ی کوه از صبح ســـــه شنبه ۱۵/۱/۸۵ در دکه های روزنامه فروشی تهران آغاز شد . با توجه به افزايش حجم و هزينه ی آگهی های دريافتی ( اين شماره ٬  ۲۸  آگهی تمام صفحه و در مجموع حدود ۳۵ صفحه (!) آگهی دارد ) اصرار و پافشاری دست اندرکاران اين مجله برای بالابردن قيمت تک فروشی٬ در تناقضی آشکار با فريادها و شعارهای گوش فلک کر کن(!) مدير مسئول آن ـ حسن صالحی مقدم ـ مبنی بر تعهد و رسالت فرهنگی ٬ قرار دارد !!

پاره ای از مهمترين مطالب  شماره ۴۲ بدين شرح است : غار بيمار آب ـ دماوند به توچال ـ غار گوکان ـ تفتان ـ سردشت ـ ديواره علم کوه ـ صعود خط الراس دنا ـ زنان سنگ نورد جهان ـ کوه عريان ـ جايزه تبر يخ طلايی ـ در هوای رقيق ـ کوه ها و آدم ها ـ کوکوشکا و ...

کلاغ ها :

۱ـ بی ربط نويسی ( معادل اديبانه برای پرت و پلا نويسی ) تنها نکته ی بارز در نوشته های حسن صالحی مقدم و در بخشی با عنوان : حرف اول است !! حرف اول اين شماره از فصلنامه ی کوه با اين جمله ـ دقيقا اين جمله ـ آغاز می شود : نقد ٬ بررسی و تحليل ٬ عبارت فوق ٬ امری است بس مشکل و فنی . در واقع اين پرت ترين و بی معنی ترين جمله ای است که می توان برای آغاز يک سرمقاله يا سخن سردبير و مدير مسئول ٬ آنهم در يک نشريه مثلا تخصصی (!) سراغ گرفت . گذشته از کاربرد اشتباه ويرگول در جمله ی بالا ٬ مشخص نيست منظور کدام عبارت فوق است : کوه نوردی ورزش انسان ساز ! يا سعادت جامعه به مراتب...؟! همواره با خواندن نوشته های صالحی مقدم ٬ در صحت رشته تحصيلی او دچار شک و ترديد می شوم . خود بزرگ بينی و بمباران مخاطب با پند و نصيحت و حکايت ٬ بيشتر يادآور آخوندهای حوزه است تا يک دکتر روزگار مدرن (!) . اما مقايسه ای که صالحی مقدم در انتهای حرف اول اين شماره ٬ بين خودش و علامه شوشتری انجام داده به راستی ديگر يک طنز کامل است !!

۲ـ عنوان گزارش ليلا زندی : صعود خط الراس سلسله جبال البرز مرکزی ( دماوند به توچال) با توجه به برنامه ی اجرا شده ٬ هم اشتباه و هم دروغ محض است !! بعد از گزارش برنامه در جريان يکی از نشست های ماهانه ی انجمن کوه نوردان ٬ به ليلا زندی و سرپرست برنامه توضيح داده شد که : ... در شرايطی که حتی به اندازه يک سوم خط الراس مورد نظر ( دماوند ـ توچال ) توسط تيم شما صعود نشده است ٬ انتخاب اين تيتر و عنوان فقط می تواند به منزله ی نوعی دروغ گويی و فريب افکار عمومی تلقی شود !! پافشاری زندی و اعضای تيم اش برای اين دروغ و فريب ٬ غير قابل درک است !

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
تگ ها:
comment نظرات () لینک