کلاغ ها


+ خاطره ی روزهای روشن ...

« الیمستان ٬ حکایت جنگل و رویش و طراوت و بهار بود  . حکایت بادهای بی قرار و سنگ چین قله های سکوت و انتظار در دوردست های افق  . الیمستان حکایت جام خنده ی خورشید بود و زیبائی و صمیمیت ساده و معصوم معماری امامزاده ای گمنام  . الیمستان ٬ تماشای قامت بلند و با شکوه کوهی بود که در بی کرانگی هستی ٬ آرام آرام رنگ می گرفت . الیمستان ٬ یادآور خاطره ی روزهای روشن و جنگل های همیشه سبز و بیدار شمال بود ... »

.

عکس ها : فرامرز نصیری  ( ١ خرداد ٨٨ )

.

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک