افق ها ...

این جا باران و باد

با دریا سخن می گویند

گوش فرا می دهم بی آن که

چیزی از نجوای شان بفهمم

اما در دوردست ها

جایی که آذرخش چنان درخششی ندارد

تا افق ها را روشن کند

صدای تو با سایه ها سخن می گوید

درست مانند روزی که از راه رسیدی  ...       " نونو ژودیس "

.

___________________

عکس از : فرامرز نصیری

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
    پيام ها    +