در خلوت یک روز باران ریز ...
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

زنگ باران به صدا می آید

آدم اینجا تنهاست

و در این تنهائی ، سایه ی نارونی

تا ابدیت جاری ست ... 

                                                     "سهراب سپهری "

.

***

عکس : فرامرز نصیری

.