باشگاه دماوند

روز پنج شنبه ۲۱/۸/۸۳ مجمع عمومی فوق العاده باشگاه دماوند برای تصويب اساسنامه جديد اين باشگاه به حد نصاب قانونی نرسيد و به نوبت دوم موکول گرديد .

 

کلاغ ها : می توان حدس زد كه نرسيدن مجمع به حدنــــــصاب قانونی ، چنــــــدان هم برای دست اندر کاران اساسنامه جديدباشگاه دماوند مايه نگرانی نبوده است !  

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۳
    پيام ها    +