کلاغ ها


+ وبلاگ نوپتسه : انتقاد سازنده از آن ما !

این انتقاد سازنده که هر از گاهی از زبان افراد شنیده میشود یعنی چه؟ سازنده بودن یک نقد را قرار است چه کسی تعیین کند؟ چه متر و میزان استوار و یکسان ، و چه معیار غیر قابل تفسیر به رای در این باره وجود دارد؟ چگونه میتوان به اجماع رسید که یک انتقاد سازنده است یا مخرب؟  اساسا به وجود مفهومی به نام " انتقاد سازنده " اعتقاد ندارم. به نظرم مفاهیمی مانند انتقاد سازنده زاده ذهن هایی است که تحمل تندی سخن مخالف را ندارند و برای منکوب کردن منتقد از این کلمات استفاده می کنند. واژه هایی چون " تخریب " و " نقد مفید " و امثال آن صرفا برای کسانی کاربرد دارد که انتقاد را بسته بندی شده در پوششی از تعریف و تمجید می پسندند و می پذیرند.  نقدی تلطیف و حتی قلب شده با ستایش و اظهار بندگی های رایج در فرهنگ این روزهای این سرزمین .  سازنده یا مخرب بوده یک انتقاد به شکل و محتوا نقد ، و انگیزه ها و افکار فرد منتقد بستگی ندارد . فقط و فقط به میزان پذیرش و تحمل شخص مورد انتقاد وابسته است . اگر این تسامح وجود داشته باشد " بی منطق ترین " و " بی ربط ترین " انتقاد ها می تواند در حد خود سازنده باشد.  در غیر اینصورت هیچ رشد و بالندگی در کار نیست .  هر چه هست چرخیدن بر مدار تعارفات و خود پسندی های به شدت معمول و رایج ِ این دوران است .  این نظر من است : هر وقت کلماتی چون " انتقاد سازنده " و " تخریب " را استفاده کردید ، هر گاه انگیزه های ذهنی افراد را جستجو کردید بدانید این دیکتاتور درون وجود شما است که دارد خودش را نشان می دهد ؛ و چه واضح هم نشان می دهد .

 وبلاگ نوپتسه ( احسان حسین نژاد )

از شرکت کننده گان در اولین نشست وبلاگ نویسان کوه نورد

.

.

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک