کلاغ ها


+ علم کوه تابستان ندارد !

images/20060831/000000000.jpg 

« ... با غروب خورشيد دماي هوا بشدت نزول مي کند و در نيمه هاي شب که سکوت کوهستان با نجواهاي کوهنوردان در هم آميخته ، سرماي چند درجه زير صفر سبب مي شود تمام تن پوشهاي خود را بر تن کرده و در کيسه خواب ها مچاله شويم. صبحگاه در حالي که ابرها در گوشه و کنار قله ها ديده مي شوند، عازم فتح قله مي شويم. تابش آفتاب از ميانه ابرها به ديواره عظيم و يخي کوهستان مناظر بديعي را به وجود مي آورد و سنگهاي بازمانده از دوران سوم زمين شناسي زير تابش خورشيد به رنگهاي زيبايي ديده مي شوند. گروهي از زمين شناسان کشف فسيل تريلوبيت Trilobitدر اين منطقه را نشانه چين خوردگي هاي ناشي از دوران اول زمين شناسي مي دانند. کم کم به يخچال هاي عظيم علم چال مي رسيم...»

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
تگ ها:
comment نظرات () لینک