آفرينش !
ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

اثر نابغه ی عصر رنسانس : ميکل آنژ ( ۱۵۶۴ ـ ۱۴۷۵ ) 

در فاصله ی سال های ۱۴۹۵ تا ۱۵۲۰ او و لئوناردو داوينچی توانستند اوج هنر اين دوره ی حساس تاريخی را ٬ که از آن با عنوان رنسانس متعالی ياد می شود ٬ در شاهکارهای  خود تجلی دهند.