ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

                         Man is the maker  

              ...of his own happiness

..............................................................

از ايميل ارسالی به کلاغ ها  :  م . رهبان