آوازهای ماه ...

چه پروانه های شادی در چشم هایش پر می کشیدند

به هنگامی که ماه

ماه ساعت ده شب

                     خم می شد

                     تا برای عشق ترانه بخواند .

چه آهوان ساده غمناکی در میدانگاه چشم هایش قد می کشیدند

به هنگامی که ماه

ماه ساعت ده صبح

                        خم می شد

                        تا برای عشق مرثیه بخواند .

.

شعر : مجتبی عبداله نژاد

عکس : فرامرز نصیری

.

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
    پيام ها    +