عکس های خبری روز از چهار گوشه جهان

زن مسلح کرد عضو گروه شورشی پ ک ک در دامنه های کوه قنديل واقع در مرز ايران و عراق. اين گروه که برای خود مختاری در جنوب شرق ترکيه می جنگد، اعلام آتش بس يک جانبه کرده است.

يک ماهيگير در فيليپين در حال فرار از امواج توفانی دريا در بندری در جزيره لوزان

يک هنرمند هندی در حال ساختن تنديس ريگی دورگا، الهه جنگ در آئين هندو، در کنار دريای گنگ

پسر چهار ساله لبنانی درحال بازی با بمب منفجر نشده

 منبع : BBC

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
    پيام ها    +