کلاغ ها


+ کوه پیمائی و مدرنیته

مقاله ای در اینترنت : " ... اکنون دریافته ام که کوه رفتن تجربه فرهنگی غنی و پرمایه ای است که ابعاد آن بسیار گسترده تر از ورزش و تمرین بدنی یا هواخوری و حتی تفریح و سرگرمی است  اگرچه به احتمال زیاد اکثریت کسانی که به کوه می روند انگیزه های خود و کارکردهای کوه رفتن را در همین نکات که ذکر شد ممکن است بیان نمایند .  مشاهدات و تحلیل من این است که فرایند مدرن شدن جامعه و شهروندان ایرانی است که پدیده کوه رفتن را ایجاب کرده است. به تعبیر دقیق تر کوه رفتن در معنای امروزی آن پاره ای از فرهنگ مدرن است.   کوه رفتن به مثابه نوعی تجربه فرهنگی که انسان و شهروند امروزی و مدرن ایران آن را شکل می دهد تا هویت مدرن خود را ممارست و توسعه و تکامل بخشد . کوه رفتن ظاهرا گریز از شهر و فرهنگ صنعتی و پناه بردن به طبیعت و محیط های کم تر  دست خورده و دستکاری شده توسط ماشین و فرایندهای مدرنیته است. از اینرو ظاهرا رابطه ی مدرنیته و کوه را باید خصمانه و تقابلی دانست ... "

متن کامل در : http://www.farhangshenasi.com/persian/node/609

.

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک