کلاغ ها


+ از مرگ دیگران پرچمی می سازند برای شهرت خویش !

" در پی دیدگاهش به کوه نوردی و هیمالیانوردی متوجه می شوم که در پندارش کوه ها مکان هایی هستند برای ارضای حس خودخواهی و بلندپروازی . رسیدن به قله به هر بهانه و بهایی برایش از ارجحیت خاصی برخوردار بوده و تنها به این می اندیشد که تا نامی پر آوازه هم ردیف بزرگان داشته باشد . مدام در پی اثبات توانمندی ها و شایسته گی هایش به دیگران بوده و حتم دارد که در حقش بی توجهی و بی مهری شده است . ترس و واهمه را به هنگام احساس خطر از بزدلی می داند و برگشت و عقب نشینی را در سخت ترین شرایط غیر مجاز و شکستی خفت بار . مرگ را به سخره گرفته و جان دیگران را به بازی ، بیشتر به دنبال نام و نشان است و از مرگ دیگران پرچمی می سازد برای ابهت و بزرگی و عظمت خویش ، شیفته ی القاب پرطمطراق و دهان پرکنی مانند ببر برف ها ، شیر کوهستان ، اولین ... اسوه ... اسطوره ... و قهرمان است تا او را از دیگران متمایز نماید ... "

حسن صالحی مقدم : سرمقاله ی فصلنامه کوه شماره 64

.

.

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠
تگ ها:
comment نظرات () لینک