کلاغ ها


+ نشست ۵۵ !

در سايت اينترنتی انجمن کوه نوردان شرح برنامه ها  ٬ زمان و مکان  اولين نشست ماهانه اين تشکل  در سال جديد اعلام شد :

 

 

اخبارکوه نوردي ايران

 

اسماعيل رضايي

 

5 دقيقه

 

اخبار روز کوه نوردي جهان

 

مينو ضابطيان

 

15 دقيقه

 

گزارش هيات مديره

 

عباس محمدي

 

10 دقيقه

 

بهاريه

 

عباس جعفري

 

15 دقيقه

 

رويکردي جديد به پزشکي کوهستان

 

دکتر حميد مساعديان

 

20 دقيقه

 

گزارش برنامه، قايقراني در آب هاي هيماليا

 

کيانوش محرابي و پيام بني هاشمي

 

50 دقيقه

 

در خيال (نمايش اسلايد)

 

سعيد شجاعي

 

40 دقيقه

زمان : چهارشنبه 12 ارديبهشت ماه 1386 ساعت:17 تا 20

مکان : خيابان استاد نجات اللهي (ويلا)، نبش خيابان ورشو، مرکزسازمان هاي غيردولتي شهرداري، سالن آمفي تئاتر شماره 2

 

کلاغ ها :

بعد از انتخاب حامد کرامت ( يکی از اعضای متعصب باشگاه دماوند ) به عنوان مسئول برنامه ريزی و برگزاری نشست های ماهانه ی انجمن ٬ پيش بينی کرده بوديم باشگاه دماوندی ها به برکت اين دستاورد درخشان (!) به زودی دارای جايگاهی ثابت و هميشگی در برنامه های جلسات ماهانه ی انجمن خواهند شد . دو ماه پيش و در متن گزارش نشست اسفند ماه نوشتيم :

« ...نگاهی به رئوس و عناوين برنامه ها در جلسات ماهانه ی اخير انجمن ٬ به خوبی می تواند واقعيت درونی و فعلی اين تشکل را به نمايش بگذارد . آن حکايت بارها گفته شده و کهنه ی رقابت ـ در قبل پنهان ــ و اکنون بسيار روشن و آشکار دو باشگاه کوه نوردی آرش و دماوند بر سر تصاحب نقاط مديريتی و امکانات اين تشکل صنفی و دمکراتيک کوه نوردی ايران ٬ همچنان ادامه دارد ! در حال حاضر و بعد از آخرين انتخابات مجمع عمومی ٬ سهم آرشی ها : تشکيلات ٬ امور مالی ٬ بازرسی و يک اکثريت قابل توجه در هيئت مديره انجمن است که البته اين موفقيت (!) با توجه به تجربه ٬ عقلانيت و آينده نگری عناصر کهنه کار آرش ٬ چندان دور از انتظار نبود . اما نکته ی جالب در واقعيت درونی و فعلی انجمن را بايد در سهم دماوندی ها جست و جو کرد . آنها توانستند به يمن وجود فقط يک نفر از عناصر خود در هيئت مديره فعلی ( پرستو ابريشمی ) امتياز برگزاری جلسات و نشست های ماهانه ی انجمن را بدست آورند . برای دماوندی ها ٬ که در گذشته نشان داده بودند درک روشنی از کارکرد و نقش يک تشکل دمکراتيک و صنفی در کوه نوردی ايران ندارند و جز يافتن عرصه ای برای طرح و تبـــــــــلیغ خود و باشگاه شان به چيز ديگری نمی انديشند ٬ به دست گرفـــــــــتن برنامه ريزی و سازماندهی جلسات ماهانه يک پيروزی (!) محسوب می شود  . پرستو ابريشمی اين وظيفه را به همسر خود حامد کرامت ( يک باشگاه دماوندی متعصب که اشتباهات مسلم و اصرار غير مسئولانه ی او به عنوان سرپرست برای ادامه صعود قله ی کهار در شرايط نامناسب جوی در زمستان سال ۷۴ ٬ منجر به کشته شدن امير رضا امير امينی گرديد ) واگذار نموده است و بعد از اين ٬ تبليغات از نوع باشگاه دماوندی و خود نمايی عناصری مثل سعيد شجاعی ٬ مينو ضابطيان ٬ سهند عقدايی ٬ کاظم فريديان ٬ سعيد صبور ٬ کاوه کاشفی و ... چشم انداز طبيعی جلسات ماهانه ی انجمن کوه نوردان ــ مثلا ايران !! ـ خواهد بود . به بيانی ديگر : به زودی دماوندی ها ٬ اين تشکل را به حياط خلوت باشگاه خود تبديل خواهند کرد و با توجه به تفاهم ناگفته و رضايتی که آرشی ها از سهم به دست آمده ی خود دارند ٬ انتظار هر گونه برخورد و مخالفت از سوی هيئت مديره و بازرسی انجمن ٬ بيهوده خواهد بود ...»

با اعلام برنامه های نشست ۵۵ در سال جديد ٬ خيلی عجيب نخواهد بود اگر کلاغ ها بر پيش بينی های قبلی خود همچنان اصرار و پافشاری داشته باشند !! صورت مسئله بسيار ساده است و از آن ساده تر ٬ پرسشی تاکنون بی پاسخ مانده : آيا هيئت مديره انجمن کوه نوردان و نگاه انتقادی عناصر مستقل آن  می تواند مانع از تبديل اين تشکل به کانون تبلیغاتی باشگاه دماوندی ها و عرصه ای برای خودنمايی و اظهار وجود پاره ای از اعضای شهرت طلب آن بشود ؟ می تواند ؟!

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک