تلاش آرشی ها

به گفته ی کوه نوردانی که برای انتقال جسد مهدی عزيزی ( يکی از قربانيان حادثه ی گرده آلمانها در زمستان سال گذشته) عازم منطــــــــقه ی علم کوه شده بودند : به دليل وضعيت غير منتظره ای که به لحاظ ميزان يخ وبرف وجود دارد ٬ اين امر فعلا ممکن نيست !

خبر از : محمد نوری

  
نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٧:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
    پيام ها    +