کلاغ ها


+  

درخواست پاسخگويی !!

رئيس ، مسئول روابط عمومی و اعضای كميته هيماليانوردی فدراسيون كوهنوردی ايران همچنان ترجيح می دهند در باره چگونگي و دلايل و معيارهای انتخاب اعضای تيم كوهنوردی بانوان ، كه در اسفند ماه ۸۳ و با حمايت مالی سپاه پاسداران ، سازمان بسيج ، شورای اسلامی شهر تهــــران و ... برای صعـــــــود قله اورست اعزام شدند ، به سياست سكوت و بی اعتنايی خود در مقابل افكار عمومی جامعه كوهنوردی ادامه دهند . توهمات اقــــتدارطلبانه ی اين مديريت ، كه ناشــــی از دو دهه حاكميت بی چون وچرا بر فدراسيون كوهنوردی ايران است ، اكنون به نقطــــــه ای رسيده  كه حاضر نيست هيچ مسئوليت و وظيفه ای را در زمينه ی پاسخگويی برای خود به رسميت بشناسد . بهاره سينكی ، عضو گروه كوهنوردان آرش ، مربی كوهنوردی و دارای تجربه ی صعود قللی مانند پوموری ، آرارات و ... كه در تمامي مراحل اردوهای آمادگی و انتخاب تيم بانوان حضور داشته است پس از عدم انتخاب و بازماندن از حضور در تيم اعزامی ، طی نامه ای خواهان پاسخگويی فدراسيون در اين زمينه و اعلام دلايل و معيارهای انتخاب نفرات اعزامي شده است . متن نامه وي به شرح زير است : 

جناب آقای آقاجانی

رياست محترم فدراسيون كوهنوردي

با سلام

احتراما از آنجا كه اينجانب بهاره سينكی تا آخرين مرحله اردوهای تداركاتی برنامه صعود به قله اورست شركت داشته ام خواهشمند است دستور فرماييد به سوالات زير پاسخی روشن داده شود :

۱- معيارهای انتخاب تيم ملی بانوان جهت اعزام چه بوده است ؟

۲- دليل يا دلايل ارجحيت افرادی چون نسرين نعمتی و لاله كشاورز و رويا غصنفری بر اينجانب چه بوده است ؟

 پيشاپيش از اجتناب آن ارگان از ارائه پاسخهای مبهمی چون  ؛ نظر مربيان ؛ كه علاوه بر طرح سوالات جديد شائبه ی تشريفاتی بودن اردوها را به ذهن متبادر می كند سپاسگزارم .

بهاره سينكی  ــ عضو سابق تيم ملی كوهنوردی بانوان و مربی كوهنوردی

بهاره سينكی همچنين نامه ی ديگری را نيز با مضمون هشدار و اعتراض نسبت به خط مشی و عملكرد فدراسيون كوهنوردی ايران برای دفتر رسيدگی به شكايات مردمی رياست جمهوری و رونوشت به كفاشيان ، آقاجانی ، سازمان بازرسی كل كشور و همچنين دفتر ارزيابی عملكرد و بررسی شكايات سازمان تربيت بدنی ارسال نموده است كه ـ در صورت دستيابی ـ در همين وبلاگ منتشر خواهد شد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فرشيد فاريابی آخرين نوشتار خود در وبلاگ سرود كوهستان را به خبر كوتاه و بی سروصدای مرگ كوهنورد و وبلاگ نويس همدانی ليلا راد اختصاص داده است . فاريابی در اعتراض به سكوت و بی تفاوتی حاكم بر جامعه كوهنوردی كشورمان می نويسد : ...اگر چه از ابزارهای  نوين در زندگی سود می بريم اما همچنان در جهان زيست قبيله ای و بسيار سنتی خودمان غرقه هستيم و مگر جامعه كوهنوردی ايران چقدر گسترده است كه ما امكان پی ريزی ارتباط و مراوده ميان خودمان را نمی توانيم فراهم كنيم ...   در اين نوشتار تكان دهنده  كه با عنوان مرثيه ای بيشتر برای خودمان تا ليلا راد منتشر شده ، لينك وبلاگ اين كوهنورد همداني نيز قرار دارد . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اين دو احسان !

در عرصه ی وبلاگ نويسي كوهنوردان ايراني، ماشاهد حضور دو احسان می باشيم . در اين دو احسان سه وجه مشترك ديده می شود . اول : هر دو كوهنورد هستند . دوم : هر دو نام كوهی را برای عنوان وبلاگ خــــود انتخاب كرده اند . يكی در نوپتـــــسه می نويسد و ديگری در برج سينا ( كوهی زيبا در اروميه ) . سوم : جوان ، پرشور ، فعال و دوست داشتنی بودن را در هر دو می توان يافت ! اما نكته جالب اينكه: در طی يك ماه گذشته و در زمينه مسايل فكری و نظری ، اين دو احسان پيمايش دو مسير كاملا متفاوت را در پيش گرفتند . احسان نوپتـــــــسه نااميد از اصلاح و پيشرفــــــت در كوهنــــوردی ايران گفت كه ديگر هيـــــــــچگاه نقد ي نخواهد نوشت و بی اثری و بی فايده گی آنرا نيز اعلام كرد . احــــــسان برج سينا اما می خواهد بعد از اين فقط نقد بنويسد . در باره دردها و درزهای كوهنوردی ايران ! او می گويد : ... بالاخره تصميم خود را گرفتم و همه جوانب را پذيرفتم . قبول كردم كه اگر شروع به نقد كردن كنم دشمنان فراوانی را برای خود دست و پا خواهم كرد ... اما به تصميمی كه گرفته ام ايمان دارم ... و هر چقدر در برج سينا مواضع روشن و يكدست و بی ابهام است در نوپتسه قضيه كمی عجيب و پيچيده تر می شود ( فقط كمی ! ) . او كه در آخرين يادداشت خود به نقد تصميم نيروی انتظامی و شهرداری در اجرای طرح ممنوعيت انجام ورزش های ميدانی در پارك های تهران پرداخته است ، بايد برای ما پاسخ اين پرسش ناگزير را نيز روشن كند كه چگونه می توان از بهبود شرايط ، اصلاح و پيشرفت در محيط كوچكی مانند كوهنوردی ايران ( به نسبت كل جامعه ای كه در آن زندگی می كنيم ) نااميد شد و بر بيهودگی هر نقدی اذعان كرد اما برای اصلاح و پيشرفت آن جامعه ی كلی و بزرگ ، همچنان اميدوار بود و در نفی نابهنجاری های بيشمار آن نقد نوشت ؟ بهرحال برای هر دو احسانی كه در دو مسير دشوار و نفس گير يك قله را نشانه گرفته اند ، از صميـــــم قلب آرزوی موفقيت می كنم .در ســــال ۸۴ ديدار از برج سينا و نوپتسه را فراموش نكنيد !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ماهنامه سفـر

آخرين شماره ی ماهنامه سفر منتشر شد . در اين شماره و طی ۱۰ صفحه، مصاحبه ای اختصاصی با سعيد طوسی با عنوان تنها ايرانی فاتح صعود انفرادی اورست  به چاپ رسيده است . سعيد طوسی در قسمتی از اين مصاحبه و در پاسخ به پرسشی پيرامون فدراسيون كوهنوردی می گويد : ... كوهنوردی مستقل در ايران بايد رشد بكند و امكانات لازم بايد به وجود بيايد . بزرگترين مشكلی كه كوهنوردی ايران از آن رنج می برد كمبود بودجه كوهنوردی مستقل است . در كشورهای خارجی تا اين حد دولت درگير تصميم گيری در مورد ورزش كوهنوردی نيست . در ايران ... اين دولت است كه مشخص می كند كدام كوهنورد به اين حيطه وارد شود و به دلايل مختلف اين تصميم گيری ها بر اساس تجربيات و قابليت های خود كوهنورد متكی نيست ... ماهنامه سفر كه در زمينه صنعت گردشگری و ميراث فرهنگی کشورمان فعاليت می كند در هر شماره ی خود حاوی عكس های بسيار جذاب و ديدنی تعدادی از بهترين عكاسان ايرانی مانند كسراييان ، افشين بختيار و عباس جعفری ـ كوهنورد صاحب نام و باسابقه  ـ می باشد . كاغذ مرغوب ، صحافی خوب ، صفحه بندی مناسب ، عكس های ديدنی و گزارش های خواندنی و البته قيمت گران !! ( ۱۲۰۰تومان ) از جمله ويژگی های اين مجله است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طنز هفتــــــــــه !

عنوان اول در ارائه ی بهترين طنز هفته را به سايت باشگاه دماوند می دهيم که برای اعلام خبر بازگشت تعدادی از اعضای خود که به کمپ اصلی اورست ، كالاپاتار و آيلندپيك رفته بودند اين عنوان را زده است :تيم هيماليا نوردی باشگاه با موفقيت به خاك ميهن بازگشت ! به مسئول دوست داشتنی سايت باشگاه دماوند كه می تواند با چنين جملات بامزه و چنين انديشه های كودكانه ای ، گاهی خستگی وب گردی های جدی و طولانی را از تن مان بيرون كند تبريك می گوييم !

 

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک