کلاغ ها


+ انجمن کوه نوردان : نشست شهريور !

نشست شهريور ماه انجمن کوه نوردان ايران روز چهارشنبه ۱۴/۶/۸۶ در محل سازمان های غير دولتی واقع در خيابان ويلا  برگزار گرديد . اين جلسه در ساعت۲۰/۱۷ آغاز و بعد از ارائه خبرهای مختلف از دنيای کوه و کوه نوردی ـ در بخش های داخلی و خارجی ـ گزارشی به صورت روزشمار از حادثه ی گرده آلمانها در زمستان سال گذشته و همچنين شرح خلاصه ای از عمليات امداد و نجات آن ٬ توسط کيومرث بابا زاده ارائه شد :

 

 

 

 

 

 

يکی از نکات بسيار قابل توجه و ارزشمند در صحبت های کيومرث بابازاده ٬ ارائه نتايج حاصل از بررسی و تحليل حادثه ی علم کوه توسط باشگاه کوه نوردان آرش بود. برای اولين بار در کوه نوردی ايران ٬ تشکلی قديمی توانسته است ديوارهای بلند انجماد فکری ٬ تعصب تشکيلاتی و فرهنگ منحط پنهان کاری و سکوت را زير پا گذاشته و در متنی روشن و صادقانه ٬ در برابر افکار عمومی کوه نوردی ايران به انتقاد از خود بپردازد :

« نتايج حاصل از جلساتی که باشگاه کوه نوردان آرش جهت بررسی و تحليل حادثه ی علم کوه برگزار نمود ( يک جلسه مختص به اعضای باشگاه و يک جلسه با دعوت عمومی از تمامی کوه نوردان و دست اندرکاران ) به شرح زير می باشد :

الف ــ اشکالات قبل از حادثه

۱ـ عدم کفايت و موثر نبودن آموزش های ايمنی و آشنايی با خطرات برنامه های زمستانی در باشگاه آرش ۲ـ گسترش رقابت ناسالم و بدور از اخلاق ورزشی در بين نفرات فنی باشگاه  ۳ـ عدم پشتيبانی و حــــــــمايت از گروه صعود کـــــننده٬ بی اطلاعی و عدم پيگيری از وضعيت و عمـــــــــلکرد آنان در جريان صعود  ۴ـ پديد آمدن حرکت های غير تشکيلاتی ناشی از جناح بندی در نزد افراد باشگاه  ۵ـ باشگاه و تمامی همنوردان آشنا با اعضای تيم ٬ از زمستان ۸۴ تا زمستان ۸۵ به نوعی در جريان اين برنامه و مقدمات آن بوده و سرپرست تيم مسئول فنی باشگاه بود . هيچگونه حرکت تشکيلاتی جهت اجرا يا عدم اجرای برنامه از طرف کسی سرنزده است

ب ـ اشکالات اجرای برنامه

۱ـ نداشتن تمرين جهت آمادگی و مشابه سازی صعود توسط افراد تيم  ۲ـ نداشتن يک تيم مناسب پشتيبانی  ۳ـ برآورد غلط و خوش بينانه از شرايط و مسير صعود (نداشتن تجربه صعودهای زمستانی )  ۴ـ همراه نداشتن تجهيزات کافی و لازم برای مقابله با شرايط بحرانی  ۵ـ شروع و اصرار و سماجت به ادامه کار در شرايط نامناسب جوی  ۶ـ پيش روی تا قلب بحران و جايی که ديگر عقب نشينی بدون خسارت ممکن نيست  ۷ـ انتخاب غلط مسير برگشت و شيوه نادرست فرود و جدا شدن از طناب  ۸ـ عدم شناخت و کاربرد صحيح ابزار کوه نوردی

 

 

 

 

 

باشگاه آرش در مجمع عمومی خود که بعد از جلسات بررسی و تحليل حادثه تشکيل شد ٬ منصفانه انتقادات را پذيرفت و بطور جمعی تصميم گرفته شد ضمن تغييراتی در شيوه آموزش ٬کميته ای از کوه نوردان با تجربه ( حتی خارج از باشگاه ) جهت آماده سازی تيم های اجرا کننده ی صعودهای مشکل تشکيل داده و هدف های کوتاه مدت ٬ ميان مدت و بلند مدت کوه نوردی را برای انسجام باشگاه برگزيند . »

عملکرد باشگاه کوه نوردان آرش در ارائه ی جمع بندی حادثه علم کوه را احترام به افکار عمومی و همچنين تقويت « نقش ٬ جايگاه و ضرورت نگرش انتقادی » در کوه نوردی ايران می دانيم و به هيئت مديره و تمامی اعضای باشگاه آرش برای اين صعود دشوار از ديوارهای بلند انجماد فکری ٬ تعصب تشکيلاتی و فرهنگ منحط پنهان کاری و سکوت تبريک می گوييم !

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک