کلاغ ها


+ در حوالی انقراض ...

نتايج آخرين بررسي هاي پژوهشگران نشان مي دهد طي 200 سال آينده دماي کره زمين به حدي افزايش خواهد يافت که نيمي از گونه هاي گياهي و جانوري از بين خواهند رفت. اين نظريه نتيجه بررسي گروهي از پژوهشگران دانشگاه يورک وليدز انگليس روي يک فسيل متعلق به 520 ميليون سال قبل است. بررسي اين فسيل نشان مي دهد علت مرگ آن افزايش دماي کره زمين و ناتواني اين موجود در سازگاري با شرايط جديد بوده است...

دکتر «پيتر ميهو» رئيس گروه پژوهشي دانشگاه يورک درباره افزايش دماي کره زمين طي سال هاي آتي مي گويد؛ «بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر ما در شرايط دمايي خاصي قرار داريم که تا پايان قرن حاضر يا نهايتاً پايان قرن آتي، بسياري از گونه ها به دليل تغييرات دمايي يا بهتر بگوييم افزايش دما از بين خواهند رفت»...

بررسي هاي انجام شده به خوبي تغيير دماي کره زمين از سرد به گرم و عبور از فاز يا دوره يخبندان به دوره يا فاز رويش و حيات را نشان مي دهد. بر همين اساس آخرين فاز گرما از حدود 60 سال آينده آغاز خواهد شد که اين مرحله، حداکثر فاز گرماي کره زمين يا «پيک دمايي کره زمين» خواهد بود. به نظر مي رسد دوره افزايش دما و به دنبال آن از بين رفتن برخي گونه ها پس از اين پيک دمايي آغاز شود...

NationalGerographic.com

روزنامه اعتماد ۳/۹/۸۶

 

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٤ آذر ۱۳۸٦
تگ ها:
comment نظرات () لینک