کلاغ ها


+ کوه دماوند : شناسائی اشکال ژئومورفولوژیک

براى نخستین بار در کشور اشکال ژئومورفولوژیکى آتشفشان دماوند و قابلیت‌هاى زیست‌محیطى آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌اى و GIS براى نخستین‌بار در قالب پایان‌نامه دکترى شناسایى و بررسى شد.

 مژگان زارعى‌نژاد مدیر گروه GIS و دانشجوى دکترى رشته جغرافیاى طبیعى (گرایش ژئومورفولوژى) از شناسایى اشکال ژئومورفولوژیکى کوه آتشفشان دماوند و قابلیت‌هاى زیست‌محیطى آن با استفاده از تصاویر ماهواره‌اى و GIS براى نخستین‌بار در قالب رساله دکترى خود خبر داد.  وی گفت: این تحقیق به عنوان نخستین پژوهش در زمینه مطالعات ژئومورفولوژى و زیست‌محیطى بر روى مخروط آتشفشانى دماوند محسوب مى‌شود که روشى بسیار نوین در زمینه آتشفشان‌شناسى با استفاده از جدیدترین فن‌آورى‌ها است. وى با بیان این که تاکنون آتشفشان دماوند از لحاظ ژئومورفولوژیکى و زیست‌محیطى مورد مطالعه قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: با تحقیقات انجام شده در دماوند مى‌توان نسبت به هدایت جریان‌هاى گدازه‌ها، دسترسى به مناطق امن مسکونى و مطالعات زیست‌محیطى و اکولوژیکى راه‌کار مناسبى یافت...

خبرگزاری ایسکانیوز

عکس: کلاغ ها ...

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک