کلاغ ها


+ هشدار فائو نسبت به تخریب جنگل‏های شمال ایران

در ایران هر سال 6500 هکتار از مناطق جنگلی در اثر آتش سوزی نابود می شود. این رقم معادل 06/0 درصد کل مناطق جنگلی ایران است. بدین ترتیب هر سال 06/0 درصد از مناطق جنگلی ایران در اثر آتش سوزی از بین می رود.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) در گزارشی اعلام کرد هر سال 06/0 درصد از جنگل های ایران در آتش می سوزد و 900هزار متر مکعب چوب از قطع درختان تولید می شود. سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی در گزارشی با عنوان«وضعیت جنگل های جهان» به بررسی وضعیت جنگل ها در کشورهای مختلف پرداخته است. این گزارش بر پایه آخرین آمار ارائه شده مساحت کل جنگل های ایران را 075/11میلیون هکتار و سرانه جنگل در این کشور را 2/0 هکتار اعلام کرده است. بر اساس این گزارش مناطق جنگلی جهان با سرعتی نگران کننده در حال نابودی هستند و آتش سوزی یکی از مهمترین علل نابودی جنگل ها در سطح جهان محسوب می شود. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان نابودی مناطق جنگلی در اثر آتش سوزی، ایران در رتبه چهارم قرار دارد. در این منطقه، قزاقستان با بیشترین میزان نابودی جنگل های خود در اثر آتش سوزی مواجه است. به طور متوسط هر سال 179 هزار هکتار در این کشور سوخته می شود...

خبرگزاری فردا ١٠/۴/٨٧

عکس از کلاغ ها...

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
تگ ها:
comment نظرات () لینک