کلاغ ها


+ گزارش رامين شجاعی هم منتشر شد !

آخرين يادداشت در وبلاگ داستان کوه ٬ اختصاص به گزارش رامين شجاعی از برنامه ی برودپيک دارد . رامين در اين گزارش ٬ کاظم فريديان و بی انگيزگی او برای فعاليت در مسير جديد را به عنوان يکی از دلايل شکست و ناکامی برنامه معرفی کرده است :

...ما فرداي روز ورود به بارگاه اصلي به درخواست آقاي فريديان از هم جدا شده بوديم و بعد كه مجددا با يكديگر صعود مي­كرديم به عنوان دو كوهنورد مستقل كه هيچ كدام اجباري در پيروي از ديگري نداشت با هم صعود مي­نموديم. به اين دليل بوده است يا هر موضوع ديگر، من انگيزه­اي از طرف آقاي فريديان در مورد مسير جديد نديدم. وي هيچ گاه حرفي راجع به مسير جديد نزد، جز آنكه در روزهاي حدود 20ام برنامه گفت:"مسير جديد كه ديگر منتفي­ است. نه؟" درحاليكه به صراحت و چندين بار در همان روزها مي­گفت در صورت عدم صعود قله (از مسير عادي) در مدت 30 روز پيش­بيني براي برنامه، در منطقه مي­ماند تا قله را صعود كند.

 

کلاغ ها : متاسفم ! به نظرم گزارش رامين شجاعی از برنامه ی برودپيک ٬ فاقد آن صراحت و شجاعت لازم در بيان مسايل و واقعيت های اين برنامه است . او که خود را دارای دو تجربه برون مرزی معرفی می کند ٬ کاملا می دانسته که فعاليت و صعود در مسير جديد ٬ پيش از هر چيز ديگری نياز به کسب مجوز دارد و حالا در شرايطی که ــ عليرغم همه ی آن تبليغات قبلی ــ کوچک ترين اقدامی برای تهيه ی مجوز اين صعود انجام نشده بود ٬ ديگر طرح مسايلی مانند هوای خراب ٬ بی انگيزگی کاظم و ...  بهانه هايی پوچ و باور نکردنی ست که گويا کارکردی جز فريب افکار عمومی جامعه ی کوه نوردی ايران ندارد . متاسفم ! برای رامين شجاعی و عدم شجاعت او در بيان واقعيت ها . متاسفم ! برای عباس محمدی که بجای رامين ٬ گزارش برنامه را می نويسد و به نام او در سايت ميراث خبر منتشر می کند . متاسفم ! برای اين همه فريب و ريا و پرده پوشی . متاسفم ! برای خودمان . برای کوه نوردی مان . برای ...

 

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک