کلاغ ها


+ چهل و دومين نشست فمينيستی انجمن کوه نوردان ايران !

ليلا اسفندياری (راست ) و مهشيد مهديان (چپ)

 

چهل و دومين نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ايران روز چهارشنبه ۲/آذر/۸۴ در محل فرهنگ سرای دانشجو ٬ واقع در پارک شفق ٬ برگزار گرديد :

۱ـ اين جلسه هم مانند گذشته ٬ با نيم ساعت تاخير ٬ در ساعت ۳۰/۱۷ آغاز شد و مانند گذشته ٬ اميدواری مان به اينکه مسئولين روابط عمومی انجمن ( کاوه کاشفی و سهند عقدايی ) آموخته باشند که بايد برای اين ميزان آشفتگی در برنامه ريزی و تاخير در شروع جلسه از حاضرين عذر خواهی نمايند ٬ خيلی زود به ياسی ناخوشايند بدل شد ! درک اين موضوع که چرا اين افراد کوچکترين ارزش و احترامی برای شرکت کنندگان در جلسه ــ و حتی خودشان و آنچه که اعلام می کنند ــ  قائل نيستند ٬ به راستی دشوار است !

۲- انتخاب مجری اين نشست انجمن ٬ همچنين بخش های گفتگو و اخبار و گزارش هيئت مديره ٬ از ميان خانم های عضو انجمن بود . مجری جلسه ( ناهيد مظفری ؟) ٬ که به سختی  و با لکنت فراوان صحبت می کرد و در توضيح علت هم گفت که تنها ۳ دقيقه مانده به شروع جلسه او را انتخاب کرده اند  ٬ شعف کودکانه ی خود را اين گونه بيان کرد : ... بعد از چهل و يک جلسه ٬ حالا نوبت ماست ! امروز خانم ها ٬ برنامه را بر عهده دارند ! ... او چنان بابت اين موضوع از خود بی خود شده بود که حتی برای حاضرين به ياد آوری روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان پرداخت ! ... بهر حال ما که از مناسبت اين شعارها و تمايلات توخالی و رنگ و رو رفته ی مثلا فمينيستی ٬ در آخرين جلسه ی ماهانه ی انجمن کوه نوردان ايران ٬ چيزی دستگيرمان نشد !!

۳ـ افسر شانديز( عضو گروه کوهنوردی آرش ) در اولين قسمت اين جلسه ٬ و با بيانی نامناسب ٬ به ارائه ی اخبار پرداخت . او هم در توضيح دشواری خوانش و عدم تسلط خود گفت که کمی قبل از شروع جلسه متن اخبار را به او داده اند !! در يکی دو سال اخير ٬ ارائه اخبار در جلسات ماهانه ی انجمن ٬  کاملا مضمونی غير اخلاقی و غير قانونی يافته است . بدين صورت که منبع و ماخذ اخبار را اعلام نکرده و چنين وانمود می شود که تهيه ی آنها توسط خود انجمن صورت گرفته است !! بخش قابل ملاحظه ای از اخبار ارائه شده در جلسه ی اخير نيز ٬ برگرفته از وبلاگ کوه نوشت ــ متعلق به حسين رضايی مسئول روابط عمومی فدراسيون کوه نوردی ــ  بود که متاسفانه کوچکترين اشاره ای به آن نشد . هنگام اعلام تنفس و در رابطه با اين موضوع ٬ به شدت به افسر شانديز اعتراض کردم . پاسخ او هم بدينگونه بود که : ... اين اخبار توسط کاوه کاشفی ( عضو باشگاه دماوند ) تهيه شده و در باره ی عدم اعلام منابع نيز٬مسئله و انتقاد شما را در هيئت مديره مطرح خواهم کرد ... در هر صورت٬ شايد تذکر اين نکته ی بارها گفته شده ٬  برای مديريت فعلی انجمن خالی از فايده نباشد : لازم است هر چه زودتر برای انفعال و عملکرد ضعيف روابط عمومی انجمن ٬ چاره ای اساسی انديشيده شود ! ... و اينکه: فراموش نکنيد استفاده از حاصل کار ديگران و طرح آن به نام خود ٬ عملی غير طبيعی ٬ غير اخلاقی و غير قانونی است... 

 

 

 

 

 

 

عکس چپ : ليلا زندی

۴ـ برای گزارش پيمايش خط الراس دماوند تا توچال ــ که در اعلاميه ی انجمن به عنوان دومين موضوع نشست آورده شده بود ــ دختری جوان بنام ليلا زندی پشت تريبون قرار گرفت . گزارش ليلا زندی که حاوی هيچ نکته ی تازه و قابل توجهی نبود٬همراه شد با بيان شتاب زده و آشفته ی او و همچنين نمايش فيلمی که بافيلمبرداری ناشيانه ٬ تماشای آن بسيار آزار دهنده بود . حالا ارائه ی اطلاعات غلط در جريان گزارش ٬ شامل اسامی و ارتفاعات هم بماند ... حتی عنوان انتخاب شده يعنی : پيمايش خط الراس دماوند تا توچال هم برای برنامه اجرا شده غلط بود . زيرا اساسا هيچ گونه پيمايش و صعود خط الراسی ـ با تعاريف شناخته شده ی اين مقوله ـ  در کار نبوده است !! برای توصيف گزارش ليلا زندی فقط دو واژه کفايت می کند : کسالت بار ٬ خسته کننده !

۵ـ قرائت گزارش هيئت مديره انجمن توسط اختر شانديز ( عضو گروه آرش ) صورت گرفت . نکته ی جالب در اين گزارش ٬ اشاره به عمده ترين فعاليت عملی انجمن بعد از برگزاری مجمع بود :  برگزاری دو نمايشگاه عکس !! ... اطمينان دارم کليه ی حاضرين ٬ ناخودآگاه و با کلماتی مانند احسنت ! و خسته نباشيد ! اعضای هيئت مديره ای را که قرار است در جهت طرح و نمايندگی مسايل صنفی کوه نوردی ايران ـ به قول عباس محمدی ـ بکوشد (!) مورد تشويق قرار داده اند !!

مهشيد مهديان

مراسم تقدير و تشکر از مهشيد مهديان با حضور ليلا اسفندياری

۶ـ در آخرين بخش از جلسه ی ماهانه ی انجمن ٬ مهشيد مهديان به ارائه ی گزارش صعود انفرادی خود به قله ی کورژنفسکايا ( پامير ۷۱۰۵ متر ) پرداخت . گفتار روان ٬ ساده و صميمانه ی مهشيد مهديان و همچنين عکس های ديدنی و توضيحات جذاب و شنيدنی اش باعث شد تمام کسالت و خستگی قسمت های قبلی جلسه فراموش شود ! نکته ی جالب ديگر در اين جلسه ٬ دو بار دعوت از ليلا اسفندياری برای اجرای مراسم کوتاه تقدير و تشکر از گزارش دهندگان بود . ليلا اسفندياری توسط مجری جلسه اين گونه به حضار معرفی شد : ...  ايشان اولين خانمی هستند که تاکنون توانسته اند سه بار غار پراو را فتح نمايند ...

۷ـ جلسه در ساعت ۲۰ خاتمه يافت.

 

 

... به سرعت از پله ها پايين می آيم . نسيم سردی در سرم می پيچد که در آنی می تواند ذهن را از همه ی غبارهای تيره رها کند . در روشنايی کم سو و زرد رنگ چراغ های پارک ٬ چيزی مثل خاطره ای دور را می بينم که آهسته خودش را از تنه ی درختان بالا می کـشد . در خيابان های تاريک و خلوت شب و بی هيچ مقصد خاصی ٬ فقط می خواهم راه بروم ... راه بروم و فراموش کنم چيزی را که مثل خاطـره ای دور ناگهان از راه می رسد و آدم را از درون  غافلگير می کند ...

نویسنده : فرامرز نصیری ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک