و عشق را ...

.

مردان از راه کوره های سبز

                                 به زیر می آیند .

عشق را چونان خزه ای

                            که بر صخره

                                          ناگزیر است

بر پیکره های خویش می آرند

و زخم را بر سینه های شان .

                                                                     " احمد شاملو "

.

******

عکس از فرامرز نصیری

.

/ 1 نظر / 4 بازدید