جنگل های شمال در انتظار سرنوشت شوم زاگرس

 

افزایش آفات و بیماری های درختان در جنگل های هیرکانی واقع در شمال کشور نشانه ای از بروز تخریب گسترده است و اگر اقدامی نشود، این جنگل ها تا 20 سال دیگر مانند جنگل های زاگرس مخروبه می شود

 

هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، ضمن اعلام هشدار نسبت به روند قزابنده تخریب و نابودی جنگل های کشور، اظهار کرد: هم اکنون مرگ و میر دسته جمعی درختان در جنگل های زاگرس به وجود آمده و نه تنها درختان بلکه رویشگاه های آن تخریب شده است و به سمت بیابانی شدن پیش می رود.

وی تأکید کرد: فرسایش خاک در جنگل های زاگرس تا 25 تن در هکتار افزایش پیدا کرده در حالیکه میانگین جهانی، هفت تن در هکتار است و باید کوبیدگی خاک، بهره برداری افراطی و سرخشکیدگی درختان را هم اضافه کرد.

کیادلیری اظهار داشت: وضع فعلی جنگل های زاگرس به نحوی است که هر درخت و گونه ای که در آن می کاریم به سختی دوام می آورد و در واقع این جنگل ها به سمت بیابانی شدن پیش می رود.

رییس دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: آنچه 20 سال قبل در جنگل های زاگرس می دیدیم کم کم در جنگل های هیرکانی شمال دیده می شود و بیم آن می رود همان سرنوشت در انتظار جنگل های شمال باشد.

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید