شکيبايی نما ٬ شکيبايی زيبـا !

 

جناب حسين رضايی ٬ نويسنده ی محترم وبلاگ کوه نوشت

درگــــــذشت مادر گرامی تان را تســــــليت عــــرض نمــــــوده و بـــــــرای جنابـــــعالی و بــــــازماندگان آن مرحــــــومه از صميم قلب صبر و شکــــــيبايی آرزومـــــــندم .

 

                          

 

/ 0 نظر / 5 بازدید