بارش 57 میلی متر باران در کویر ایران

گزارش ها حاکی از بارش 57 میلیمتری باران در حوضه آبریز فلات مرکزی ایران است که این میزان نسبت به متوسط بارش ها در میانگین دراز مدت افزایش داشته است .  میزان بارندگی در یکصد روز نخست سال آبی امسال و در حوضه آبریز فلات مرکزی، 57 میلی متر گزارش شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، 38 میلی متر به ثبت رسیده است . این حوضه با وسعت 831 هزار کیلومتر مربع بیش از نیمی از سطح کشور را در برگرفته است . حوضه آبریز فلات مرکزی ایران محدوده کوه های البرز در شمال ، زاگرس در غرب و جنوب و کوه های مشرق ایران را شامل می شود .

خبرگزاری موج

/ 0 نظر / 3 بازدید