آهوی تپه های تبت !

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« کوه به قدم هایت نمی رسد

    آهوی تپه های تبت

    جهان جلوه های تو را تنگ است ...

    کوه به قدم هایت نمی رسد

    آهوی همیشه دویده در من

    که دیدگانت

    ابرها را به زایش وا می دارد ... » 

                                                       ( حسین حیدر بیگی ـ شاعر افغان )

 

* عکس: اینترنت

/ 0 نظر / 4 بازدید