فاجعه ی برودپیک : چهار ماه گذشت ...

نگاهی به گزارش رامین شجاعی

"... بسیار نگران بودم. به افشین می‌گفتم احتمالا یکی از بچه ها انرژی‌اش کاملا تخلیه شده، نشسته است و نمی‌تواند تکان بخورد. حدود ساعت 4 مجتبی تماس گرفت. لحنی خسته و تا حدی ناامید داشت. برای اولین بار در طول برنامه از من می پرسید چه «دستوری» می‌دهم.

مجتبی: آقا رامین، ما خیلی خسته‌ایم. در ارتفاع حدود 8000 متر و حدود 30 متری زیر قله هستیم و هنوز یک ساعتی تا قله فاصله داریم. شما چی دستور می‌فرمائید؟

بخصوص با توجه به نگرانی که تا آن موقع روز داشتم هیچ شکی به خود راه ندادم:

رامین: همه وسائل غیر ضروری رو جا بگذارین؛ چادر، لوازم فنی و غیره و از قله صرف نظر کنین و بیایین به سمت قله فرعی. وقتی به قله فرعی رسیدین با من تماس بگیرین تا ما هم همون موقع راه بیفتیم بیاییم سمت گردنه.

مجتبی: چشم آقا رامین. همین کار رو می‌کنیم ... "

 

متن کامل را در وبلاگ رامین شجاعی بخوانید

 

 

به رامین شجاعی

با سلام و احترام

_ در ابتدا و مقدمه‌ی گزارش خود " به گردش اطلاعات غلط در مورد برنامه برودپیک" اشاره کرده‌اید ، اما آیا می‌دانستید بخش قابل توجهی از این گونه اطلاعات غلط و صد البته دروغ ، از طرف تریبون رسمی باشگاه شما و سرپرستی تهران یعنی کیومرث بابازاده منتشر شده است؟! توجه شما را به مورد زیر جلب می‌کنم:

در گزارش شما آمده است که آغاز فعالیت تیم از همان روز اول _ یعنی شنبه 22 تیر _ با کرده‌ی سه نفره‌ی آیدین و پویا و مجتبی بوده است در حالی که اظهارات رسمی منتشر شده در باره فعالیت روز شنبه‌ و ترکیب تیم توسط کیومرث بابازاده کاملا حکایت دیگری دارد!!

" اخبار روز یک شنبه 23 تیر ... کیومرث بابازاده در آخرین خبر خود از تلاش کوه‌نوردان کشورمان در رخ جنوب غربی برودپیک به نقل از رامین شجاعی سرپرست این تیم گفت: اعضای تیم متشکل از آیدین بزرگی، پویا کیوان، مجتبی جراحی، افشین سعدی و رامین شجاعی در دو کرده‌ی سه و دو نفره که دیشب به ارتفاع 7350 متری مسیر گشایش شده ایران رسیده‌اند، امروز تنها توانسته‌اند 100 متر پیشروی کنند...بابازاده در رابطه با ترکیب تیم نیز گفت: هم اکنون رامین شجاعی به همراه افشین سعدی از زیر دیواره‌ی سنگی که امروز موفق به صعود آن شده‌اند در حال برگشت به کمپ سه هستند... سایت کوه نیوز"

 

آقای رامین شجاعی! با آغاز فعالیت نهائی توسط بچه‌ها شما تازه حرکت خود را از کمپ 2 به طرف کمپ 3 آغاز می‌کنید ... اما  طی دو روز در باره ترکیب تیم به افکار عمومی دروغ گفته می شود!! ... هدف از این دروغ‌ها چه بوده است؟! ... اکنون مسئولیت پاسخ‌گوئی به این گونه دروغ‌ها را چه کسی بر عهده خواهد داشت و چه کسی وظیفه ی عذرخواهی از افکار عمومی را برعهده خواهد گرفت؟!   آقای رامین شجاعی! با این گونه دروغ‌های آشکار و علنی ، آیا ما حق داریم به دیگر بخش‌ها و گوشه‌های روایت‌های شما و باشگاه آرش نسبت به این برنامه نیز با شک و تردید بنگریم و یا آنها را بی‌اعتبار بدانیم؟!

_ در باره ی عملکرد روز دوشنبه 24 تیر ، اگر روایت شما و عکسی را که از مسیر طی شده در وبلاگ خود منتشر نموده اید ( عکس بالا ) معتبر بدانیم و بخواهیم به آن استناد کنیم با نکته ی عجیب و غیرقابل درکی روبرو می شویم.

اول: مسیر مشخص شده‌ی این عکس ( این روایت فعلی ) تفاوت‌های آشکار و فاحشی با مسیر طراحی شده و آن ایده‌های اولیه دارد.  دوم: شما اکنون ادعا می‌کنید تیم با تراورسی طولانی خود را به ارتفاع تقریبی 7700 متر ( انطباق با گوگل ارث ) در  یال جنوبی یعنی مسیر قزاق‌ها رسانده است . چرا در هیچ قسمتی از گزارش روز دوشنبه‌ی شما اشاره‌ای به این موضوع ... یعنی بچه‌ها به جای صعود کم و بیش عمودی به طرف بالا و قله ، در حال انجام تراورس به طرف مسیر قزاق‌ها هستند ... وجود ندارد؟ اعلام شده بود که احتمال پیوستن به مسیر قزاق‌ها وجود دارد اما نه از چنین ارتفاع پایینی و با صرف نظر کردن از بخش عمده‌ای از مسیر پیش‌بینی شده برای گشایش. آیا شما به عنوان سرپرست فنی و آن سرپرستان مستقر در تهران اساسا از چنین چیزی اطلاع داشته اند ؟ دستور شما و آنان بوده یا عملکرد خودجوش و شاید هم اجتناب ناپذیر بچه ها برای خروج هر چه سریع تر از مسیر؟

 

_ آقای رامین شجاعی عزیز! اگر روایت شما را معتبر بدانیم ... با این حساب دوستان ما از یال جنوبی و مسیر قزاق ها در حال پیش روی به سوی قله هستند. دستور شما به تیم در روز سه شنبه 25 تیر ...

" رامین: همه وسائل غیر ضروری رو جا بگذارین؛ چادر، لوازم فنی و غیره و از قله صرف نظر کنین و بیایین به سمت قله فرعی ... "

که ظاهرا با آگاهی از وضعیت بحرانی صورت گرفته نیز یکی از نکات مبهم و عجیب و غیر قابل درک است . بدین معنا که : اگر تیم در مسیر قزاق ها باشد ... برای رسیدن به قله فرعی و سپس گردنه و سپس کمپ 3 ... چاره ای جز صعود قله ندارد!! ... منطق و اساس دستور شما برای صرف نظر کردن از قله و انجام تراورس به طرف قله فرعی براستی غیرقابل درک است. ممکن است مسیر مورد نظر برای اجرای این دستور به تیم را در عکس منتشر شده ( یا هر نقشه و عکسی که خودتان صلاح می دانید) مشخص نمائید؟

آقای رامین شجاعی عزیز و گرامی!  اگر روایت شما برای اعلام چنین دستوری معتبر باشد ... که احساس درونی‌ام می‌گوید چنین است ... موقعیت تیم شما نمی‌تواند استقرار در مسیر قزاق ها باشد ... چنین دستوری ، توجیه منطقی خود را در همان استقرار تیم در مسیر پیش‌بینی شده (زیر قله) می‌یابد ... به نظر می‌رسد فقط در چنان موقعیتی است که با بروز مشکلات و بحران‌های اساسی و پیش‌بینی نشده و احتمالا زمین‌گیر شدن ... می‌توان به تیم دستور صرف‌نظر کردن از قله و تراورس به طرف قله فرعی داد .  هم‌چنان امیدوارم برای صعود قله برودپیک توسط تیم شما ، مدارک و مستنداتی قانع کننده به افکار عمومی ارائه شود ... هرچند در مقابل مرگ آن سه کوه‌نورد جوان و خوب کشورمان بحث بی‌هوده و عبثی خود را نشان می‌دهد .

باشگاه آرش را در کوه‌نوردی ایران با قهرمانی‌ها ، حماسه‌ها و خلق شاهکارهایی ( البته با ادعاهای خودشان ) می‌شناسیم که برای آنها هیچ گاه شواهد و مدارکی مستند و قابل قبول ارائه نشد ... مانند صعود زمستانی و انفرادی دیواره علم‌کوه 1369 محمد نوری یا صعود زمستانی و انفرادی خط الراس علم‌کوه _ خرسان‌ها _ هفت خوان و غیره توسط محمد نوری در سال 1377 و ... آقای رامین شجاعی! امیدوارم این برنامه‌ی برودپیک در ردیف آن برنامه‌ها قرار نگیرد!!  دوستان باشگاه آرش باید بدانند روزگار عوض شده است! شاید در دهه‌های شصت و هفتاد می شد بدون ارائه‌ی هیچ مدرک و سندی ( حتی یک عکس کوچک!!) افکار عمومی را به انجام کاری قانع کرد اما در روزگار ما ...

 

_ و نکته‌ی پایانی ... آقای رامین شجاعی!  طراحی و گشایش مسیر در ورزش کوه‌نوردی با چه هدفی و براساس چه منطقی صورت می‌گیرد؟ لطفا خودتان یک باردیگر عکس نشان دهنده‌ی مسیر را ببینید ... اگر روایت شما را معتبر بدانیم ، آیا چیزی جز یک تراورس طولانی و فرسایشی از کمپ 3 و ارتفاع 7000 متری به مسیر قزاق‌ها در ارتفاع حدودا 7700 متری است؟ ... آیا کاری که صورت گرفت واقعا واجد خصوصیات گشایش یک مسیر جدید بر روی برودپیک است؟ ... فکر می‌کنید واقعا آیا هیچ تیمی حاضر می‌شود در آینده برای صعود برودپیک انجام چنین تراورسی  _ که شاید بتوان فقط با دو واژه ی بی‌هوده و فرسایشی از آن یاد کرد _ را در دستور کار خود قرار دهد؟ یک بار دیگر عکس مسیر طی شده را ببینید ... آیا انجام چنین تراورسی از مسیر نرمال به مسیر قزاق‌ها ( طبق ادعای خودتان ) ارزش جان سه کوه‌نورد خوب و جوان کشورمان را داشت؟

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید