زاینده رود : خشک و بی آب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

کاهش بارش باران بسیاری از حوزه‌ها و جریان‌های آبی ایران را در معرض خشکی و نابودی قرار داده است. به ویژه جریان‌های بزرگ آبی مرکزی و جنوبی ایران، همچون زاینده‌ رود و هامون، از این بابت متحمل آسیب‌های شدیدی شده‌اند. زاینده رود که بزرگترین جریان آبی مرکز ایران به شمار می‌رود، اینک تقریباَ خشک شده است. خشکسالی و  کاهش شدید بارش در سال‌های اخیر ا ز عوامل این ضایعه زیست محیطی و انسانی به شمار می‌روند. بنا به داده‌های رسمی، ایران در حال حاضر با بدترین خشکسالی خود در ۴۰ سال گذشته مواجه است. هم‌اکنون ۱۴ استان از ۳۰ استان ایران دچار خشکسالی شدید هستند.

گزارشی از :www.dw-world.de    

/ 1 نظر / 3 بازدید
_

_