دریا و کوه های سرگردان

 60562464548.jpg                                                                                                                     تغییرات آب و هوا در سطح جهانی موجب شده صفحه های یخی قطب جنوب کوچک شده و از یکدیگر جدا شوند و در نتیجه هزاران کوه یخ شناور در دریای «ودل» سرگردان شده اند. این جزایر شناور یخی (که بعضی از آنها بیش از 15 کیلومتر امتداد دارند) بر بوم شناسی اقیانوس های اطراف آنها تاثیر شدیدی دارند و با حضور گروه های متعدد پرندگان دریایی در بالا و مجموعه یی از گیاهان شناور (فیتوپلانکتون)، سخت پوستان ریز و درشت و ماهی ها در پایین، به عنوان مناطق پرجنب وجوش حیات اقیانوسی شناخته می شوند. این توده های یخ، عناصر و مواد خاکی را در خود حبس کرده و با ذوب شدن تدریجی خود، این مواد را به درون دریا می ریزند. محققان متوجه شده اند که این روند، اثری هاله یی دارد و تعداد موجوداتی که در اطراف این توده ها زندگی می کنند، به نحو چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که این موجودات تا شعاع 3 کیلومتری اطراف این کوه ها دیده می شوند. این تعداد فزاینده از موجودات زنده می توانند نقشی مهم در گرم شدن کره زمین داشته باشند...

روزنامه اعتماد۲۴/۱/۸۷

/ 0 نظر / 3 بازدید