تلاش تازه کشورها برای مبارزه با گرمایش زمین

در تلاشی تازه برای کنترل تاثیرات نامطلوب تغییر آب و هوای کره زمین ، یک هزار نماینده از نزدیک به 200 کشور جهان امروز در شهر بن در آلمان گرد آمده اند تا در باره پیمانی جدید برای مبارزه با گرمایش زمین مذاکره کنند . 

 گفتگوهای بن در حالی برگزار شده است که بیم می رود ادامه اختلاف نظر میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در مورد کاهش گازهای گلخانه ای باعث شود تلاش های تازه نیز به بن بست کشیده شود ... کشورهای صنعتی وعده داده اند تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند اما کشورهای فقیر می گویند که ابعاد این کاهش کافی نیست .  در مقابل از چین و هند خواسته شده است تا به کاهش گازهای گلخانه ای خود، که به سرعت افزایش می یابد ، متعهد شوند اما دو کشور می گویند آنها هنوز در حال توسعه هستند و نمی توانند به این خواسته تن در دهند ...

گزارشی از  BBC

.

/ 0 نظر / 3 بازدید