از شدت روند ذوب یخ های قطب شمال کاسته شد

دانشمندان می گویند ذوب یخ های پوشاننده آب های قطب شمال در تابستان امسال، به انداز دو سال قبل شدید نبوده است و این پوشش یخی با شروع پاییز بار دیگر در حال گسترش است . بر اساس این اندازه گیری، حداقل مساحت سطح یخی آب های منطقه قطب شمال در طول تابستان - که به روز 12 سپتامبر مربوط می شد - به 5 و یک دهم میلیون کیلومتر مربع رسید . اما این از حداقلی که در دو سال قبل مشاهده شده بود بیشتر است. سطح پوشش یخی در سال 2007 چهار و یک دهم میلیون کیلومتری مربع بود که یک رکورد به حساب می آمد. اما دانشمندان اشاره می کنند که روند بلندمدت پوشش یخی قطب شمال همچنان سیر نزولی دارد. آنها اشاره می کنند که حداقل پوشش یخی آب های قطب شمال در تابستان امسال، 24 درصد کمتر از متوسط میان سال های 1979 تا 2000 بود ...

گزارشی از BBC

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

بهترین وبلاگ برای سرگمی ...... سری بزنین