مار سرخ گرگان ، دیوار دفاعی ایرانیان باستان

48334498052.jpgروی جلد مجله Current World Archaeology، عکس هوایی از دیوار گرگان


به تازگی و با انتشار یافته هایی جدید از دیوار دفاعی گرگان، نام این سازه تاریخی در محافل باستانی شناس جهان مطرح و توجه به آن افزوده شده است. دیوار گرگان، یکی از طولانی ترین دیوارهای جهان، که به مار سرخ نیز معروف است، قدمتش بنابر مطالعات هیئت های باستان شناسی به دوران ساسانی می رسد. این دیوار از آن رو به "مار سرخ" معروف شده که در ساخت هسته مرکزی و قسمت های میانی آن آجرهای سرخ رنگ به کار رفته است.با این حال شهرت این دیوار حتا در میان متخصصان نیز بسیار کمتر از دیوارهای مشابه خود، یعنی دیوار چین و دیوار آدریان ساخته امپراتور روم است، گرچه مار سرخ گرگان از دیوار آدریان طولانی تر است. مطالعات جدید بر دیوار گرگان توسط هیئتی مرکب از باستان شناسان ایرانی و باستان شناسان دانشگاه های ادینبورگ و دورهام صورت گرفته است. بنابر تحقیقات جدید که بخشی از آن درآخرین شماره فوریه- مارس مجله Current World Archaeology منتشر شده ،باستان شناسان توانسته اند این نکته را به اثبات برسانند که توان مهندسی ایرانیان برابر یا حتا پیشتر از توان مهندسی امپراتوری روم در ساختن سازه های دفاعی بوده است...


از سایت : رادیو زمانه

/ 0 نظر / 4 بازدید