انسان : مهمترين عامل تغييرات جوی !

محققان و دانشمندان هواشناسي روز دوشنبه اعلام كردند كه فعاليت‌هاي انسان در قرن گذشته يكي از عوامل اصلي گرم شدن زمين است كه علت عمده تغييرات در الگوي بارش اعلام شده است.

دخالت عوامل انساني در تغييرات جوي عامل افزايش دما و گرم شدن آب درياها بوده كه خشكي هاي بيشتر، آتش سوزي‌هاي گسترده و سيل را به دنبال داشته است. محققان مؤسسه محيط زيست كانادا در بيانيه‌اي اعلام كردند :"براي اولين بار دانشمندان هواشناس عامل اصلي تغيير الگوهاي جوي در طي يك قرن گذشته را فعاليت‌هاي انسان دانستند."  اين دانشمندان در گزارشي كه در مجله معتبر نيچر منتشر شد به نقش مهم انسان در افزايش بارش باران و برف در نيمكره شمالي و كشورهايي مانند كانادا، روسيه و اروپا اشاره كردند. در ادامـــه گزارش آمده كه اين تغييرات عمده را نمي توان ناشي از تغيير عادي متغيرها دانست و اعلام كردند دخالت آشكار يك عامل ديگر كاملاً مشخص است.

تحقيقات متعدد و گزارش تهيه شده توسط مجمعي از دانشمندان كه توسط سازمان ملل جمع آوري شده است قطيعت دخالت فعاليت‌هاي انساني مانند سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي كه باعث توليد گازهاي گلخانه اي مي‌شود را در گرم شدن زمين حداقل در نيم قرن اخير آشكار كرده است. مجمع  سازمان ملل در زمينه تغييرات جوي تخمين زده است كه دماي زمين تا سال 2100  از 8 /1 تا 4 درجه سلسيوس افزايش خواهد داشت كه باعث افزايش گرسنگي، كمبود آب و انقراض بعضي جانوران خواهد شد.

خبرگزاری فارس ـ ۲/مرداد/۸۶

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید