عکس روز

.

تهران ، روزهای انتخابات ( عکس از کلاغ ها )

.

/ 1 نظر / 3 بازدید
ماني

نصر من ا... و فتح القريب ننگ بر اين دولت مردم فريب ! به چي افتخار ميكنند ؟ به اين خفقان به باتوم و چماق عده اي خودسر و يا به گاز اشك آور ؟ شرم بر اين دولت و طرفدارانش شرم ! از روشنفكري چون شما بعيده ! متاسفم.