مکزیکو سیتی : صخره‌نوردی بدون تجهیزات

 

 مرد آمریکایی بدون تجهیزات ایمنی در ارتفاع بالای ۵۰۰متر صخره‌نوردی می‌کند. او می‌گوید: این کار را به هیچ صخره‌نوردی پیشنهاد نمی‌کنم.

فیلم‌هایی که از الکس‌هونالد در کوه‌های ال‌سندروی مکزیک منتشر شده نشان می‌دهد که او با دست خالی روی دیواره‌‌ای بلند در حال صعود از صخره‌هاست.

الکس در این‌باره می‌گوید: مدام باید برای پاها و پنجه‌های دستم جای مناسبی را پیدا ‌کنم اما تا پایان مسیر جا و زمانی برای استراحت وجود ندارد.

او می‌گوید: این کار را به هیچ صخره‌نوردی پیشنهاد نمی‌کنم.

 

همشهری آنلاین

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید