گزارشی خواندنی از خط الراس جوپار

 

 

" ...  آنها که با کوهستان جوپار به خوبی آشنا هستند،رنگ و جنس نسبتاً متغیر این کوهستان را از شرق به غرب به خوبی می دانند.سرسبزی و خرّمی منطقه تیگران، سرخ گونی قله های سیدی ،آقایی،بلوچی و تلخونی،رخ سفید فام سه شاخ کوچک و تافک سفید و رنگ اخرایی دیگر قله های باقیمانده.اجرای پیمایشی اینچنین، در مرزگاه دو رخ شمالی و جنوبی و دیدار زیبایی های هر دو ناحیه،تجربه و لذتی بی مانند را در ذهن بر جای می گذارد.مدتی بعد قله آقایی نیز صعود شد. با رسیدن به دیواره های شرقی قله بلوچی و آگاهی از اینکه صعود آنها ناممکن است،مسیر دهلیز را هدف بعدی خود قرار دادیم.دهلیز را بالا کشیده و مسیر رایج صعود به قله بلوچی را در پیش گرفتیم.خورشید در افق غرب کوهستان قرار گرفته بود و با بازگشت از بلوچی،با فرود از شیبی تند،در میانه قله تلخونی و بلوچی،چادر و مقدمات شب مانی را بر پا نمودیم.جریان وزش باد در هنگام صعود قله بلوچی آزارنده بود و حال کمی شدت گرفته بود..."

 

متن کامل را در سایت گروه کوه نوردی بهمن کرمان بخوانید

 

 

 

 

/ 0 نظر / 217 بازدید