مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت دوم )

نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده باشگاه دماوند روز دوشنبه ۹/۹/۸۳ برگزار خواهد شد . دستور جلسه اين مجمع  ، تصويب اساسنامه جديد اين باشگاه می باشد . لازم به ذكر است كه نوبت اول اين مجمع به علت عدم استقبال اكثريت اعضا به حد نصاب قانونی نرسيده بود و اكنون تغيير اساسنامه اين باشگاه با حضور هر تعداد شركت كننده عملی خواهد شد . 

/ 0 نظر / 41 بازدید