درختان شمال ایستاده می‌میرند

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

..

فرایند صنعتی شدن و توسعه شهری موجب شده تا این قامت سبز زمین به بهانه هایی نظیر اجرای طرحهای عمرانی، احداث ایستگاه های اتوبوس، ایجاد راه و غیره طعمه اره های برقی شده یا با سیمان کردن سطح زمین دچار مرگ تدریجی شوند.  علاوه بر قطع درختان به بهانه های عمرانی این میراث سبز زمین توسط قاچاقچیان و افراد غیرمجاز نیز به رغم ایجاد یگانهای ویژه حفاظت از منابع طبیعی قطع می شود و هنوز صدای اره موتوری در گوشه و کنار جنگل های خزری شمال طنین انداز است و صدای ضجه درختانی که بی رحمانه و ایستاده مرگ را تجربه می کنند به گوش می رسد. قامت بلند درختان گاهی رنج هایی که در طول سالیان متمادی شاهد بوده اند را حکایت می کند و سبزی شان بر اثر دود و دم ناشی از اگزوز ماشین ها کبود شده است اما اینک درختان کهنسال با بیش از هزاران سال قدمت منتظر اعطای نشان میراث فرهنگی ایستاده اند تا به سرنوشت همسالان خود دچار نشوند.  به باور جمعی از کارشناسان عواملی مانند آتش سوزی، قاچاق و قطع چوب، تامین سوخت، تخریب انسانی، انباشت زباله از جمله عواملی را تشکیل می دهند که فرایند مرگر تدریجی گونه های ارزشمند درختی در شمال را شدت می بخشند. طبق آمار بیش از 80 گونه نادر درختی و 50 گونه درختچه ای در جنگل های خزری شمال وجود دارد که زربین، سرخدار، نوش، ارس از جمله درختان سوزنی برگ بومی شمال هستند و حجم سرپای درختان شمال به طور متوسط 280 مترمکعب در هکتار است. فرسایش خاک، تخریب، بروز سیل های مکرر، از دست دادن پوشش گیاهی، روند بیابان زایی از مهمترین پیامدهای از بین رفتن درخت و مرگ تدریجی آن را تشکیل می دهد...

.

گزارشی از سایت الف http://alef.ir/content/view/35872/85

عکس از کلاغ ها

/ 0 نظر / 5 بازدید