ضرب الاجلی برای حمایت از توافق کپنهاگ

به کشورهای جهان تا پایان 31 ژانویه فرصت داده شده است ، نه تنها برنامه های خود را برای مقابله با گرمایش زمین در سطح ملی هر کشور مطرح کنند بلکه همچنین نظر نهایی خود را در مورد توافق کپنهاگ اعلام کنند . پیوستن به توافقنامه کپنهاگ ، کشورها را به لحاظ قانونی پایبند نمی کند. بسیاری معتقدند از میزان حمایتی که از توافق کپنهاگ جلب خواهد کرد، می توان حدس زد پیمانی جدید برای مقابله با گرمایش زمین که اجرای آن برای همه کشورها الزامی باشد در طی سال 2010 منعقد خواهد شد یا نه . به گفته گزارشگر بی بی سی در امور زیست محیطی ، بسیاری معتقدند توافق کپنهاگ، که به دنبال مذاکراتی پر از اختلاف نظر مطرح شد، یاس آور بوده است .

BBC

.

/ 0 نظر / 3 بازدید