نانگاپاربات : ارائه ی نتیجه تحقیقات تیم جستجو

« نتیجه بررسی  های بعمل آمده توسط تیم جستجو در نانگاپاربات پاکستان  ، در خصوص ناپدید شدن سامان نعمتی ، در جلسه انجمن کوه نوردان ایران  ارائه خواهد شد .  این جلسه  29 مهر ١٣٨٨ در سالن شهریاران جوان ( تهران _ نبش خیابان ویلا ) ساعت 17 الی 20 برگزار خواهد شد »

از سایت : گروه کوه نوردی قاجر قروه

.

/ 1 نظر / 6 بازدید
توجه!

نظر گاه «کوه نوشت» را بخوانید: زوایای تاریک و روشن نانگاپاربات، تهی از روح حق طلبی و شرافت! به قلم "منتقد ادبی" http://www.koohnevesht.blogfa.com/Comments/?blogid=koohnevesht&postid=3555&timezone=12642