ستاره اي به پيري جهان !

 

 

 

دانشمندان به تازگي موفق به کشف پيرترين ستاره جهان شدند، ستاره اي که تقريباً پا به پاي جهان عمر کرده است. اما دانشمندان چگونه عمر ستارگان را تعيين مي کنند؟ بنا به محاسبه دانشمندان 7/13 ميليارد سال از عمر جهان مي گذرد. با اين حساب پيدا کردن ستاره اي با سن 2/13 ميليارد سال بسيار شگفت انگيز به نظر مي رسد. اين بدان معناست که اين ستاره پير ٬ مدت زمان کمي پس از انفجار بزرگ به وجود آمده است يعني تنها چند صد ميليون سال از جهان ما کوچک تر است. اين ستاره کهن سال که به تازگي توسط رصدخانه اروژايي جنوبي VLT کشف شده است، HE 1523-0901 نامگذاري شده است. ستاره شناسان با مشاهده چنين ستارگاني مي توانند پيش بيني کنند که به ستاره اي کهنسال نگاه مي کنند .

اما آنها چگونه مي توانند سن اين ستارگان را به اين دقت محاسبه کنند؟ تاريخ گذاري و تعيين سن ستارگان بسيار مشکل به نظر مي رسد. نحوه کار دانشمندان بسيار شبيه به کار باستان شناسان است، باستان شناسان براي تاريخ گذاري روي اجسام کشف شده در حفاري ها از شيوه اي موسوم به راديوکربن استفاده مي کنند و با به کارگيري ايزتوپ هاي کربن سن وسايل پيدا شده در حفاري ها را تعيين مي کنند. ستاره شناسان براي تعيين سن اين ستاره با استفاده از رصدخانه VLT فراواني عناصر گوناگون راديو اکتيو مانند اورانيوم و توريوم را در اطراف ستاره اندازه گيري مي کنند. اين عناصر راديو اکتيو براي ستاره شناسان در حکم ايزوتوپ هاي کربن است براي کاوشگران آثار باستاني. هنگامي که يک ستاره شکل مي گيرد عناصر راديواکتيو شروع به واپاشي مي کنند و به عناصر سبک تر تبديل مي شوند. با دانستن آهنگ واپاشي و همچنين اندازه گيري دقيق ميزان اين عناصر دانشمندان قادر خواهند بود سن يک ستاره را تعيين کنند حتي اگر 2/13 ميليارد سال از عمر ستاره اي گذشته باشد.

روزنامه اعتماد ۲۹/۲/۸۶

 

/ 0 نظر / 3 بازدید