پیشنهاد سایت : بیابان ها و کویرهای ایران

سطح صاف و بدون انحنا افق انسان را بیاد دریا می اندازد . دریای کویر که با سادگی و عظمت خود یاد آور معنایی عمیق از زندگیست . معنایی که شاید در تلاطم زندگی پر سرو صدای شهری از نظر پنهان گشته و یا بفراموشی سپرده شده است . خلا وجود سازه های دست ساخت بشر ، کوه ها ، تپه ها ، بوته ها و درختان و جانوران، و صحرایی که پر شده از هیچ چیز ، فضای ذهن را از تنهایی پر می کند . در سمت غرب جاده کمی دورتر حاشیه شرقی ریگ جن آغاز می گردد. شاید این سکوت عمیق و تنهایی مطلق ذهن کاروانیان قدیم را جولانگاه جنیان می کرده است .  رشته کوهی کم رنگ در افق مشاهده می گردد . بالاخره این راه را نیز پایانیست ، و جندق در افق نمایان می شود . جندق هنوز مورد تهاجم معماری بی هویت امروزه شهرهای دیگر کشورمان نشده است . گنبد های خشتی ،  و دیوارهای گلی سرخ رنگ ،   خالی از پوستر  و  شعار و  سنگ های رنگارنگ  ، دیدنیست ... از متن گزارش سفر به سکوت

سایت بیابان ها و کویرهای ایران :

http://www.irandeserts.com/default.htm

/ 1 نظر / 31 بازدید