انتقال جسد انجام شد !

« در مورد حادثه علم کوه (زمستان 1385) طی روزهای 20 الی 22 تیر ماه 1386(ماه جاری)  24نفر از کوه نوردان "باشگاه کوه نوردان آرش" و 8 نفر از اعضای "گروه کوه نوردی هورتاش سنقر" در منطقه علم کوه در ادامه اقدامات قبلی (چند مرحله تجسس وشناسایی در یخچال غربی علم کوه) جسد زنده یاد مهدی عزیزی (عضو این باشگاه) که در حادثه زمستان گذشته هنگام فرود از گرده آلمانها دچار حادثه شده بود را از یخچال غربی علم کوه به پناهگاه سرچال حمل نمودند که پس از انتقال به رودبارک و انجام تشریفات قانونی جسد وی به بهشت زهرائ  تهران انتقال یافت. »

از سايت:  باشگاه کوه نوردان آرش

 

اعلام خبر يادداشت قبل مبنی بر « فعلا امکان پذير نبودن اين مسئله » در آخرين نشست ماهانه ی انجمن و از سوی محمد نوری صورت گرفت و به فاصله ی ده روز بعد از آن ٬ کوه نوردان باشگاه آرش توانستند جسد مهدی عزيزی را به پايين انتقال دهند .  

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید