شعاعی : دوره های آموزشی زیر نظر فدراسیون

رئیس فدراسیون کوه نوردی خواستار برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی کوه نوردی زیر نظر این فدراسیون شد.

.

.

 محمود شعاعی در مجمع عمومی انتخابات هیئت کوه نوردی استان مازندران با بیان اینکه برگزاری خودسرانه دوره‌های آموزش کوه نوردی به ‌دلیل حساسیت این رشته و خاطرآفرین بودن حوادث ناشی از آن باید زیرنظر مربیان رسمی و فدراسیون صورت گیرد، تصریح کرد: نمونه این وضعیت در استان خراسان ‌رضوی رخ داد که منجر به فوت مربی این گروه شد .

.

خبرگزاری فارس

.

******************************************

 

محمود شعاعی باید به این نکته نیز توجه داشته باشد که : در ریشه یابی عملکرد نادرست و تصمیمات اشتباه بسیاری از سرپرستان در اجرای برنامه های کوه نوردی _ که گاه ، به تلفات انسانی و فجایعی تراژیک در کوه نوردی ایران می انجامد _ اغلب با ضعف آموزه های علمی و بنیان های آموزشی و فنی آنان مواجه می شویم . ضعف هائی که به سادگی و به روشنی می تواند بازتاب عقب ماندگی و کاستی های ساختار آموزشی در نهادی مانند فدراسیون کوه نوردی ایران باشد . محمود شعاعی نباید فراموش کند که : همگی این سرپرستان _ به عنوان عاملان اصلی در بروز حوادث _ مدارک دوره های کارآموزی و مربی گری خود را از یگانه متولی این قضیه در کشور ( فدراسیون کوه نوردی ) گرفته اند . محمود شعاعی نباید _ در مثال _ اشتباهات حسین امانی از مربیان و سرپرستان فدراسیون و مورد تائید این نهاد را در بروز حادثه ی تیلیچوپیک و مرگ دکتر تیم ، فراموش کند . خلاصه آن که : دانش و اطلاعات بسیاری از مربیان فدراسیون کوه نوردی ایران به روز نیست . مسئله این است !

.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید