عاشقانه

تمام راه ها  به رقابت  آنکه  تو  رهگذر باشی  ،  پیش  پایت  گسترده می شد و تمام  صداها  به  شوق  آنکه  تو مخاطب باشی ، طنین دعوت داشت .

.

 تو از خورشیدها آمده ای  از سپیده دم ها آمده ای

تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای ... شاملو 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید