نام های دیگر !

« زنان در جامعه ایران از احترام بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند ...»

                                                                           احمدی نژاد در نیویورک

 

 

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
جاهد

عجب افتادنی کرد بشر! عجب افتادنی کرد؛ از آسمان که پرتش کردند٬ عجب افتادنی کرد!!! بعد به شک مي‌افتی؛ آيا اين‌طور که پرت شد٬ هرگز در «بهشت» هم بود؟! ...«بهشت»! چه وعده‌ی شيرين و مضحکی...! قرارداد خداوند و انسان‌ها؛ بياييد معامله کنيم: «شما اين‌کارها را انجام دهيد٬ شما آن‌کارها را انجام ندهيد! تا بعداً٬ بفرستيمتان يک جای خيلی بهتر٬ تا خودتان را با انجام همه‌ی آن‌کارهايی که نکرده‌ايد٬ خفه کنيد!» ... اين‌جا٬ همان «بهشت» است! دم خدا گرم که خودش هم اهل حال است!!!

فرشيد

سلام .والله فرامرزخان اين گفته ها رو وقتی ميشنوم به قدری عصبی ميشم که فکر می کنم چيز ديگه ای در اين حد منو عصبانی نمی کنه.ايشون همچنين فرمودند که جرم ما اينست که آزادی و دموکراسی می خواهيم.مدعيان دين و مذهبی که وقيحانه صبح تا شب کثيف ترين دروغها را به اين مردم تحويل می دهند مردمی که با حربه ي دين و اسلام ظهور آقا امام زمان عقل از دست می دهند و دنباله روی اين بزرگترين دروغگويان می شوند.خاطرم هست که چند سال پيش کس ديگر فرمود آزادی که در کشور ما و جود دارد در هيچ جای دنيا وجود ندارد.هنوز که به ياد اين جمله می افتم عصبی ميشم.البته حتما ايشان به ما بسان امريکا خواهند گفت عصبانی باش و از اين عصبانيت بمير.آزادی حتما تعريفی دارد و هر تعريف مصداقی کاش يک چند نمونه مصداق برايمان می آوردند.